Economie VS groeit met 5,8 procent

De Amerikaanse economie is het afgelopen kwartaal boven alle verwachtingen gegroeid met 5,8 procent, zo maakte het Ministerie van Handel gisteren bekend.

Hoewel tegelijkertijd het consumentenvertrouwen in april enigszins afnam, en de groei in het huidige kwartaal waarschijnlijk weer afvlakt, verklaren veel economen de recessie die in maart vorig jaar begon ten einde.

Het Gross Domestic Product (GDP) ofwel het nationaal inkomen, maakte een verrassend grote sprong. De laatste keer dat het GDP zo snel groeide was in het vierde kwartaal van 1999, toen de groei 8,3 procent bedroeg. De GDP-groei in het laatste kwartaal van vorig jaar bedroeg slechts 1,7 procent, terwijl de groei in het kwartaal daarvoor negatief was.

,,De opmerkelijke groei is te danken aan aantrekkende productie in het bedrijfsleven omdat voorraden minder snel worden aangesproken'', zegt David Ingram, senior econoom bij Economy.com, een onderzoeksbureau in West Chester, Pennsylvania. Dat blijkt uit de 36 miljard dollar waarmee de waarde van voorraden terugliep, tegenover 119 miljard dollar in het kwartaal daarvoor.

Verwacht wordt dat in het huidige kwartaal het omgekeerde gebeurt: door het hogere productieniveau worden de voorraden weer belangrijker. Het niveau van bedrijfsinvesteringen liep minder hard terug dan voorheen, met 5,7 procent in plaats van 13,8 procent in oktober tot december van 2001.

De consumentenuitgaven, die tweederde van de economische groei bedragen, stegen met 3,5 procent minder snel dan vorig kwartaal. Er werden minder auto's gekocht, maar meer kleren en boodschappen.

Het consumentenvertrouwen is in april flink gedaald ten opzichte van maart, met 3,6 procentpunt. Dit wordt geweten aan de onrust in het Midden-Oosten en de slappe aandelenmarkten. De afgelopen recessie liet nauwelijks een verhoging van de inflatie zien, doordat de kosten voor arbeid en energie laag bleven en de productiviteit toenam.

Allan Greenspan, de voorzitter van de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, heeft de recessie nog niet officieel ten einde verklaard.