Deutsche Bank op de Zwitserse tour

Deutsche Bank heeft de reputatie zijn bezuiningingsbeloften nooit na te komen. Dus wat te zeggen van de voorgestelde plannen van de nieuwe topman Josef Ackermann? Naar verluidt wil hij voor 2 miljard euro snijden in de uit de hand gelopen kosten en de niet-winstgevende leningen aan middelgrote Duitse bedrijven (de zogeheten `Mittelstand') op een lager pitje zetten. Dat klinkt allemaal heel verstandig. De bank wil naar Zwitsers voorbeeld activiteiten ontwikkelen op het gebied van het vermogensbeheer en particuliere bankzaken, naast de al behoorlijk grote zakenbankdivisie.

Het is niet moeilijk te begrijpen waarom Ackermann de voorkeur geeft aan zo'n strategie. De bank die het meest lijkt op wat hem voor ogen staat is UBS, de grote Zwitserse bank. Ackermann is zelf een Zwitser, en voelt zich ongetwijfeld op zijn gemak bij het idee van een algemene bank. Bovendien is hij als de huidige chef van Deutsches zakenbankdivisie waarschijnlijk zeer gevoelig voor de spanningen die daar onder de hogere functionarissen heersen. Tenslotte dragen zij het meest bij aan de winst van Deutsche en worden zij voor het grootste deel in aandelen betaald, waarvan de koers het afgelopen jaar met eenderde is gedaald. Een herstructurering kan de koers weer opstuwen. Als je de verwachte bezuinigingen met tien vermenigvuldigt, voegen die na belastingen 20 euro toe aan de huidige koers van 70 euro.

Maar zal het Deutsche werkelijk lukken dit plan ten uitvoer te brengen? Er zijn redenen tot zorg daarover. Eén daarvan betreft de politiek. Het uitlekken van het plan, bijna een week voor de officiële bekendmaking, toont aan dat Deutsches oude garde van conventionele bankiers zich wellicht tegen deze veranderingen zal verzetten. Het kortwieken van dewerkgelegenheid en van de leningen aan de Mittelstand is ook een hete aardappel in een verkiezingsjaar.

Een fundamentelere bron van zorg is dat het model uitgaat van een forse uitbouw van Deutsches divisies voor particuliere bankzaken en vermogensbeheer, die vorig jaar een vreselijke tijd doormaakten. In plaats van, zoals verwacht, de winst met 30 procent te laten groeien, draaiden deze divisies zelfs met verlies. Uiteraard zouden beleggers blij zijn als Deutsche snel iets krachtigs kan opbouwen, net als de activiteiten van UBS of Crédit Suisse. Maar het risico bestaat dat Ackermann besparingen bij de ene divisie louter zal aanwenden voor grote investeringen in een andere, zonder zicht op een goed resultaat. Dan zijn ook de jongste bezuiningsplannen van Deutsche vergeefs geweest.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.