Demonstreren

We leven in Nederland, we spreken nog Nederlands in dit land. Om die reden erger ik me eraan dat de laatste jaren op spandoeken in demonstraties leuzen in buitenlandse talen worden meegedragen. Nog ergerlijker wordt het wanneer dat talen zijn die voor 95 procent van de Nederlandse bevolking onleesbaar zijn, waardoor teksten mogelijk worden die onder de Nederlandse wet strafbaar zijn. Omdat niet van de politie gevraagd kan worden bij demonstraties ook vertalers van allerlei talen achter de hand te houden om eventuele strafbaarheid van leuzen te beoordelen, stel ik voor om via de wet of de algemene politieverordening (APV) bij demonstraties op Nederlands grondgebied het gebruik van leuzen op spandoeken in alle buitenlandse talen zowel Engels als pakweg Arabisch te verbieden: alleen Nederlandse leuzen zijn toegestaan.

Ik verbaas me er ook over dat het (half) gemaskerde lieden toegestaan wordt mee te lopen in demonstraties. Het moet mogelijk zijn het bedekken van het gezicht met een masker, sjaal en dergelijke door demonstranten via een APV te verbieden.