COROP-GEBIEDEN

De veertig regio's waarin Nederland hier is verdeeld bieden wat meer detail dan provincies. Het Centraal Bureau voor de Statistiek hanteert deze indeling in zogeheten Corop-gebieden voor allerlei regionale statistieken. Corop-gebieden zijn min of meer natuurlijk samenhangende gebieden, veelal rond een grote stad.

Compleetheid Deze lijst bevat niet alle personen die ter gelegenheid van Koninginnedag een lintje krijgen: in 303 gevallen is het besluit tot decoratie te laat gevallen om hier te kunnen worden gepubliceerd.

Enkele personen zijn niet vermeld in de Staatscourant, omdat ze bijvoorbeeld op vakantie zijn. Van veel scheidende gemeenteraadsleden worden de namen niet in de speciale editie van de Staatscourant gepubliceerd; deze namen staan ook hier niet vermeld.

Bij sommigen is door het betrokken ministerie een functie of verdienste vermeld; de overigen worden gedecoreerd voor diverse verdiensten.

Onderscheidingen Om plaats te sparen zijn de namen van de orden in de tekst afgekort tot NL voor `in de Orde van de Nederlandse Leeuw' en ON voor `in de Orde van Oranje-Nassau'. Voor militairen bestaat een speciale variant van de onderscheidingen in die laatste orde: `met de zwaarden'.