Boxen met bloot eigendom

Mijn echtgenote erfde toen haar vader overleed het bloot eigendom van het hypotheekvrije huis van haar ouders. Haar moeder heeft het gebruiksrecht. We sloten een lening af om wat op te opknappen aan dat huis. We trokken de rente en andere kosten af van ons belastbare inkomen. Maar in het nieuwe belastingsysteem is die aftrek vervallen. De belastingadviseur van de vakbond kwam er ook niet uit. Hij heeft de woning opgegeven in box 1, maar zei er bij dat als de woning als tweede woning beschouwd wordt, er een hoge aanslag kan volgen. Die kunnen we niet opbrengen. We wonen zelf in een huurhuis, bezitten geen eerste woning, kan er dan sprake zijn van een tweede woning?

(T. ter S.)

Bloot eigendom wil zeggen dat u wel eigenaar bent van een huis (effectenportefeuille, spaarrekening of stuk grond), maar er geen huur (dividend, rente of pacht) van ontvangt. Die inkomsten gaan naar de vruchtgebruiker. Uw huurhuis is uw hoofdverblijf en het geërfde huis is uw tweede woning. Die valt in box 3 (niet in box 1) en is daar belast met de 1,2 procent heffing, althans over de waarde van het bloot eigendom. Die ligt lager dan de totale waarde van het huis, omdat uw schoonmoeder het vruchtgebruik heeft. Zij hoeft de waarde ervan overigens niet op te geven in box 3, omdat het gaat om vruchtgebruik door erfrecht. Een vergelijkbare vrijstelling voor bloot eigendom (uw situatie) is tijdens de politieke behandeling afgewezen. Uw adviseur kan uitrekenen waar de heffing op uitkomt.