Bestuursrechter

Tòch een onderzoekssubsidie, dankzij de bestuursrechter. Dat bereikte de Utrechtse psychofarmacoloog prof.dr. M.N. Verbaten. Hij kreeg na ruim drie jaar, na een juridische procedure en veel aandringen, zijn voorstel gehonoreerd door Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Verbaten vroeg in de periode 1998/1999 subsidie aan bij het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MAGW), voor een onderzoek naar het effect van psychofarmaca op impulsieve stoornissen bij mensen. Het verzoek werd door een beoordelingscommissie afgewezen. Verbaten ging in beroep, maar ook de beroepscommissie wees zijn voorstel af, voorzien van nieuwe kritiek.

Dat laatste was onterecht, vond Verbaten en hij stapte naar de bestuursrechter. Die stelde hem in het gelijk. NWO had het recht op wederhoor geschonden door in de tweede ronde met nieuwe kritiek te komen waarop de subsidie-aanvrager niet meer kon reageren.

Hoewel de uitspraak van de rechter al in november 2000 was gedaan, kreeg Verbaten pas deze week de begeerde toekenningsbrief. ``Bij de bureaucraten in Den Haag was het onderin een la beland en pas na veel bellen kreeg ik respons'', zegt Verbaten.

Volgens de pas aangetreden directeur Jan Karel Koppen van MAGW betreft dit een ongelukkig incident. ``Behalve deze zaak zijn er nog twee zaken voor de rechter geweest, waarvan er één door de aanklager en één door NWO is gewonnen.'' Volgens Van Koppen kan het gebeuren dat een beoordeling soms niet helemaal goed gaat. ``Dat is onvermijdelijk in een klein land als Nederland waar zoveel aanvragen moeten worden beoordeeld en het heel moeilijk is onafhankelijke referenten te vinden. Maar iedereen heeft het recht om een bezwaarprocedure te volgen. Professor Verbaten is langs die weg alsnog in het gelijk gesteld.''

Maar Verbaten maakt zich ernstig zorgen over de kwaliteitsbeoordeling van wetenschappelijk onderzoek. ``In mijn naaste omgeving ken ik zo vijf gevallen waarbij er in de tweede beoordeling nieuwe kritiek kwam waar geen wederhoor op kon worden gegeven. En het is al de derde keer dat het mij is overkomen. Dat sterkt mijn vermoeden dat het een groot en algemeen probleem is.''