Besluit over JSF na 15 mei

Het kabinet heeft besloten de beslissing over deelname aan de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter (JSF) over de verkiezingen van 15 mei heen te tillen. Dat heeft premier Kok gisteren aangekondigd na afloop van de ministerraad.

Bij de Amerikanen, die hadden verwacht dat Nederland uiterlijk gisteren de contracten zou tekenen voor de Nederlandse deelname, zal worden geïnformeerd of Nederland ook later dit jaar tot deelname kan beslissen. Volgens premier Kok is er, in weerwil van eerdere berichten, geen sprake van een Amerikaanse `deadline'. ,,Er is in deze zaak niet alleen een Nederlands belang, maar ook een Amerikaans'', aldus Kok.

In kringen van de PvdA, waar grote weerstanden bestaan tegen de deelname waarmee 800 miljoen dollar overheidsgeld is gemoeid, wordt ervan uitgegaan dat het uitstel van de JSF-beslissing afstel betekent. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer is sinds het ontslag van het kabinet tegen de JSF-deelname. Ze dreigde gisteren nog in een brief aan de Kamervoorzitter de komende week het parlement in verband met deze zaak van verkiezingsverlof terug te roepen. De Kamer zou dan opnieuw moeten stemmen over een PvdA-amendement op de aanvullende begroting van Economische zaken, waardoor geen geld voor de JSF kan worden overgeboekt van de begroting van Economische zaken naar die van Defensie.

Kok haalde deze poging van de PvdA om via het budgetrecht van de Kamer de JSF te dwarsbomen gisteren aan als een van de argumenten om de beslissing verder uit te stellen. Een ander is in de ogen van de premier de door PvdA-leider Melkert geopperde mogelijkheid dat Nederland zich na het aantreden van een nieuw kabinet alsnog terugtrekt uit het project.

Vervolg JSF: pagina 3

Blijvend onduidelijk

JSF Vervolg van pagina 1

Niet geheel duidelijk in Koks uiteenzetting was of hij zich voorstelt dat alleen een nieuw kabinet de eindbeslissing over JSF kan nemen, of dat zijn eigen demissionair kabinet dat zelf na de verkiezingen zou kunnen doen. De huidige Kamer, die tot 22 mei in functie blijft, is sinds de PvdA heeft besloten tegen te zijn, in precies twee helften voor en tegen verdeeld.

Kok benadrukte dat de ministerraad gisteren in goede sfeer over de JSF heeft gesproken, en dat de beslissing, het tekenen met de contracten uit te stellen, door zowel de PvdA-, als de VVD-bewindslieden, werd gedeeld. Dat vooruitzicht schept te veel onzekerheid voor de bij de JSF betrokken Nederlandse bedrijven, aldus de premier.

www.nrc.nl: dossier JSF