`Artsen hebben geringe basiskennis'

,,Niet erg verbaasd'' is de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) dat per dag ruim 200 mensen in een ziekenhuis worden opgenomen vanwege de bijwerkingen van verkeerd medicijngebruik. ,,We weten al langer dat er veel misgaat op dit gebied''. Donderdag maakte het Wetenschappelijk Instituut van de Nederlandse Apothekers (Winap) de cijfers bekend. Als voornaamste oorzaak voor de ziekenhuisopnames noemden de onderzoekers van het Winap het gebrek aan onderlinge afstemming en overleg tussen apotheker, ziekenhuis en huisarts. Volgens de NVZ spelen meerdere factoren een rol bij het ontstaan van onjuist medicijngebruik.

,,Het klopt dat huisarts en specialist elkaar niet standaard informeren over de medicijnen die zij voorschrijven'', zegt een voorlichter van de NVZ. ,,Maar onjuist gebruik van medicijnen is deels ook te wijten aan de patiënt. Die houdt zich dikwijls niet aan de voorschriften voor medicijngebruik die zijn arts of apotheker geeft. Bij oudere patiënten speelt deze onachtzaamheid het sterkste.''

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de beroepsvereniging van apothekers, gelooft dat de onderzoeksresultaten ongewild een somberder voorstelling van zaken geven dan nodig is. ,,De cijfers van de Winap geven een overzicht van de onnodige ziekenhuisopnames van de afgelopen 35 jaar. Wat de ontwikkelingen zijn geweest in die periode, blijft onbekend.`` Volgens vicevoorzitter Y. van Remmerden worden inmiddels ,,veel minder'' fouten gemaakt bij het verstrekken van medicijnen dan tien jaar geleden. ,,Apothekers letten veel scherper op mogelijke bijwerkingen en op verschrijvingen door artsen als de patiënt met zijn receptbriefje aan de balie staat.''

De NVZ gelooft dat het probleem van de ziekenhuisopnames door onjuist medicijngebruik zich ,,binnen enkele jaren'' vanzelf zal oplossen. ,,Op dit moment is het zogeheten electronische patiëntendossier, het EPD, in ontwikkeling. De bedoeling van dit systeem is dat alle partijen -ziekenhuis, huisarts en apotheker- op de computer toegang krijgen tot het dossier van gezamenlijke patiënten''. Omdat dan alle relevante informatie over medicijngebruik en medische conditie van de patiënt voorhanden zijn, redeneert de NVZ, zullen in de toekomst nauwelijks meer fouten gemaakt worden bij het voorschrijven en verstrekken van medicijnen.

,,Artsen hebben echt geen tijd om alle informatie over een patiënt te gaan lezen vanaf hun computerscherm''. De ervaring van veel apothekers is dat artsen hun medicijnkeus niet veranderen door informatie vooraf over contra-indicatie of bijwerking. Artsen hebben volgens Van Remmerden ook ,,geringe basiskennis'' over medicijnen.

Van Remmerden: ,Huisarts, apotheker en specialist moeten intensief met elkaar blijven overleggen welke medicijnen beter niet kunnen worden voorgeschreven bij bepaalde categorieën patiënten'', vindt Van Remmerden. ,,De apotheker weet het meeste af van medicijnen. Het ligt dan ook voor de hand dat hij het voortouw neemt in de advisering hierover aan de artsen''.