Antisemitisch

Is anti-Israël ook antisemitisch? Neen, want Palestijnen en Arabieren zijn ook semieten. Niet alleen op een kaart van mensenrassen op aarde, maar zelfs in de joodse mythologie, circa 550 v.Chr. in hoog ontwikkeld Babylon geboekstaafd: Ismaël, oudste zoon van Abraham/Ibrahim bij Hagar, verjaagt op bevel van de jaloerse Sara: nadien moeder van Isaäk.

Veeleer rijst de vraag: waarom wordt het begrip anti-joods steeds weer verhuld met de racistische term antisemitisch? En waarom wordt die term door Israël gemonopoliseerd?

Veeleer is Israël thans de meest antisemitische staat ter wereld, want het is tegen een semitisch volk dat part noch deel had aan de Midden-Europese ontmenselijking en verdelging van joden.