Vrees sociale partners voor pensioenen

De werkgevers en werknemers hebben hun bezwaren tegen nieuwe boekhoudregels die het pensioenstelsel kunnen ondermijnen een politieke impuls gegeven in een brief aan minister Zalm (Financiën).

De werkgevers en vakbonden zijn de dominante beslissers in de besturen van de pensioenfondsen. Zij vrezen grote fluctuaties in de winsten als bedrijven op basis van nieuwe internationale boekhoudregels over enkele jaren worden verplicht tekorten of overschotten in hun pensioenfonds op de bedrijfsbalans te zetten, schrijven zij in een open brief aan Zalm. De extra fluctuaties zullen de animo voor de huidige pensioentoezeggingen ondergraven, vrezen zij.

Werkgevers en werknemers voeren in het Nederlandse overleg over de aanpassing van de boekhoudregels aan de zogeheten International Accounting Standards (IAS) al twee jaar oppositie tegen de invoering van de nieuwe normen. Nu vragen zij aan minister Zalm om bij het volgende Europese overleg, de Ecofin-raad op 7 mei, voor Nederland bij de IAS-regels een uitzonderingspositie te bedingen.

Meer dan negen van de tien Nederlandse werknemers bouwt, doorgaans verplicht, via zijn werkgever een aanvullend pensioen op bovenop de AOW. Het doel dat dit pensioen plus de AOW samen 70 procent van het laatstverdiende loon bedraagt, wordt overigens meestal niet bereikt.

Het ministerie van Financiën gaat, samen met Justitie en Sociale Zaken, naar de boekhoudregels kijken, zegt een woordvoerder. ,,In Nederland is in het belang van de onderning en van de pensioenspaarder bewust gekozen voor grote afstand tussen onderneming en pensioenfonds. Als die juridische en economische scheiding goed wordt geregeld, en daar zijn werkgevers en werknemers verantwoordelijk voor, dan worden de risico's niet vermengd.'' Het gevolg is wel dat pensioenfondsen in hun verslaggeving transparanter moeten zijn, en daar is Financiën voor.

In het Verenigd Koninkrijk heeft de aanpassing aan de IAS-regels dit jaar ertoe geleid dat diverse bedrijven hun pensioentoezegging hebben versoberd en/of hun collectieve regeling hebben omgezet in individuele toezeggingen, waarbij werknemers het volledige inflatie- en beleggingsrisico lopen.