Verloskundigen

In het artikel Academische opleiding voor verloskundigen (22 april, pagina 3) staat dat de initiatiefnemers van de opleiding, die in september 2002 begint, het Academisch Medisch Centrum (AMC) en Universiteit van Amsterdam zijn. Dat moet zijn het AMC en de Vrije Universiteit. De Netherlands School of Public Health te Utrecht is mede-initiatiefnemer.