Tekort aan vrijwilligers in de sport

De helft van de sportclubs in Nederland heeft gebrek aan vrijwilligers voor bestuurlijke of sporttechnische taken. In 2001 heeft 76 procent van de verenigingen actief gezocht naar vrijwilligers, in 2000 was dit zelfs 88 procent. Dit blijkt uit een verenigingsmonitor die de sportkoepel NOC*NSF heeft uitgevoerd.

Bijna de helft, 49 procent, van de clubs komt een of meer medewerkers financieel tegemoet. Hierbij maakt 37 procent gebruik van de mogelijkheid belastingvrije vrijwilligersvergoedingen uit te keren. Bijna een kwart van alle verenigingen keert salaris uit aan medewerkers.

De clubbesturen bestaan nog vaak uit mannen: dit geldt voor driekwart van de bestuurders. In het afgelopen jaar is het aantal leden bij 45 procent van de verenigingen gestegen, vorig jaar was dit nog 60 procent. Van hen is 37 procent actief geweest in het werven van nieuwe leden. In relatie hiermee staat dat het ledenverloop voor 60 procent van de verenigingen eeen zorg is.

Ongeveer vijf procent van de verenigingen heeft, naar eigen zeggen, plannen om maatschappelijke activiteiten aan te gaan bieden, zoals kinderopvang, naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding.

De verenigingsmonitor van sportkoepel NOC*NSF betreft een onderzoek bij 270 sportverenigingen, die een representatief beeld geven van het totaal van 30.000 verenigingen. In 2000 werd deze monitor voor het eerst uitgevoerd.