Pas verschenen: Non fictie

D. Haks, S.C. Derks, H.F.K. van Nierop e.a. (red.): Nederland in de wereld. Opstellen bij honderd jaar Rijks geschiedkundige Publicatiën. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis/Boom, 448 blz. E25,–

Honderd jaar geleden werd een commissie opgericht die de motor werd achter een reeks bronnenuitgaven op het gebied van de Nederlandse geschiedenis. Voor dit eeuwfeest stelde de opvolger van deze commissie, het ING, een bundel samen, met essays van ruim 20 historici, over de invloed van het buitenland op Nederland en vice versa.