Pas verschenen

Ha Jin: Uit het gareel (In the Pond). Vert. Manon Smits, De Geus, 192 blz. E 18,–

Als een arbeider uit een klein fabrieksstadje in China weer voor een woning wordt afgewezen verklaart hij de oorlog aan zijn bazen door middel van een door hemzelf getekende spotprent te publiceren in een regionale krant. De eerste roman van de in China geboren en sinds 1985 in Amerika wonende dichter, schrijver en hoogleraar Engels Ha Jin (1958). `Het leven als Amerikaans immigrant geeft me een beter perspectief op China, zegt Ha Jin in een interview.' (Boeken, 19.01.01).