Oproep tot disloyaliteit

Oud-minister Van Thijn (PvdA, Binnenlandse Zaken) roept in bedekte termen op tot ambtelijke ongehoorzaamheid in het geval ,,de minister een malloot is''. In een column voor het blad Publiek Management meldt Van Thijn dat hij op een bijeenkomst van hoge gemeenteambtenaren over loyaliteit aan het gekozen bestuur de vraag stelde hoe zij zouden handelen als topambtenaar wanneer de minister zo iemand is ,,die bijvoorbeeld besluit dat Nederland uit het Schengen-akkoord''. Van Thijn schrijft dat gemeenteambtenaren bekenden dat zij, geconfronteerd met een zwakke wethouder, niet loyaal zouden zijn. De ene ambtenaar zou zijn toevlucht zoeken bij de gemeentesecretaris, de andere bij een sterke collega van de wethouder in het college. Maar linksom of rechtsom, de behendigheid om de schade van een zwak bestuurder te beperken is groot. Op rijksniveau bestaat een dergelijke escape niet, bij gebrek aan collegiaal bestuur. Maar stel, zo mijmert Van Thijn in zijn column, je krijgt een malloot als minister. ,,Hoe diep geworteld is dan uw loyaliteit? En wat houdt dat dan precies in? Ik zou zeggen: gaat u maar vast oefenen.''