Minachting voor het model

Als direct betrokkenen bij de modelteken-sessie in de Rotterdamse Kunsthal tijdens de Museumnacht van 2 maart j.l. spreken wij onze afkeuring uit over het op effect berekende en respectloze gebruik van een foto van deze sessie bij het artikel van Janneke Wesseling met de kop `Minachting voor het publiek' (Cultureel Supplement van 12 maart).

De afgebeelde gebeurtenis beoogde het publiek te tonen hoe diverse ervaren tekenaars tegelijkertijd eenzelfde werkelijkheid (in dit geval modellen) kunnen verbeelden. De demonstratie werd door de bezoekers zelfs ervaren als de door u zo gewenste `serieuze educatie' en als een van de weinige werkelijk met de beeldende kunst in relatie staande activiteiten van de Museumnacht.

Wij verwijten uw redactie een grote mate van oppervlakkigheid door deze foto als `lekkere' illustratie te plaatsen bij een artikel dat de musea verwijt volledig in de greep van de `gelibidinaliseerde' (sic) markt te zijn geraakt en louter banale tentoonstellingen te organiseren zoals een `educatieve' tentoonstelling in Museum Boijmans die religie, seks en pornografie op één lijn stelt.

Wij kunnen niet geloven dat uw redactie de foto niet als `heterdaadje' van de verloedering van de kunst uitgekozen heeft. De opmaak met het inzetje `Is dit erg? Ik dacht het wel' is daarvoor té weloverwogen.

Dit is geen respectvolle publiciteit. Nee, eerder schofferende overtreding van het portretrecht, voor de afgebeelde dappere meiden die hier hun vak aan het uitoefenen waren. (Ja, model-zitten moet je kúnnen.)

De redactie heeft hiermee zelf ook op gemakkelijke wijze gescoord, en heeft zich in onze ogen daarmee schuldig gemaakt aan dezelfde kwaliteitsarmoede en pure publieksgerichtheid waarop in het artikel het huidige museumbeleid in Nederland gekritiseerd wordt. De redactie onderschat hiermee haar lezers op beledigende manier.