`ICT belangrijk in de zorg'

De zorgsector moet beter gebruikmaken van de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Dit kan leiden tot hogere kwaliteit, grotere toegankelijkheid en een betere kosteneffectiviteit. Er moet een onafhankelijke `autoriteit' komen om de `e-health' te stimuleren.

Dit schrijft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in het advies E-health in zicht dat deze gisteren heeft aangeboden aan minister Borst (Volksgezondheid).

De te verwachten toenemende vraag naar verzorging vereist dat de beschikbare arbeidskracht in de gezondheidszorg optimaal wordt gebruikt. ICT kan daarbij volgens de raad helpen, bijvoorbeeld bij informatieverschaffing. Met behulp van internet kan een arts op het juiste moment en op de juiste plaats beschikken over de noodzakelijke patiëntgegevens. Van alle artsen die rechtstreeks contact hebben met patiënten wil driekwart gebruikmaken van elektronische patiëntendossiers, aldus het advies; 74 procent heeft behoefte aan beslissingsondersteunende systemen en 70 procent wil een elektronisch voorschrijfsysteem.

Meer ICT in de zorg kan ook de relatie tussen arts en patiënt verbeteren, schrijft de raad. Uit onderzoek van de raad blijkt dat 70 procent van de patiënten hun huisarts of specialist ook via internet vragen wil kunnen stellen. Bovendien zouden patiënten met behulp van ICT meer keuze krijgen bij de gewenste zorg.

De raad voorziet op korte termijn nog wel een aantal problemen. Zo is de beschikbaarheid van informatie nog onvoldoende. Van de meeste röntgenfoto's is bijvoorbeeld geen digitale versie beschikbaar. Ook moet het gegevensverkeer goed worden beveiligd. De raad wil dat er op korte termijn uniforme regels komen voor de opslag en uitwisseling van gegevens. De minister van Volksgezondheid zou daarvoor een `onafhankelijke autoriteit' in het leven moeten roepen, die ook de bevoegdheid moet krijgen de sector deze standaarden op te leggen.

De raad adviseert voor de financiering van `e-health' een investeringsregeling voor ICT-infrastructuur in het leven te roepen. Ook de zorgverzekeraars moeten meebetalen. In dit verband wil de raad dat ook wordt onderzocht hoeveel geld de zorgsector exact kan besparen als zij meer ICT toepast. Elektronische gezondheidsdiensten moeten worden vergoed, mits ze kunnen worden beschouwd als `primaire zorg'.