Dreesmann-museum

Het privémuseum van Anton Dreesmann wordt geveild: een onthullend artikel over het culturele gedachtegoed van een ondernemersfamilie (Cultureel Supplement, 12 april). De hamvraag – waarom wordt de collectie niet in een openbaar toegankelijke stichting ondergebracht? – wordt niet gesteld. Misschien maar beter ook, het antwoord zou te pijnlijk geweest zijn. Ten tweeden male wordt binnen één familie een schitterende kunstcollectie als `renteloos kapitaal' schaamteloos verkocht. De beperkte wereldblik van ondernemers wier levensdoel niet `geld' is, maar `meer geld'. Of zou het juist van bescheidenheid getuigen om de naam van de familie niet verbonden te willen zien aan de `Dreesmann-stichting' of het `Dreesmann-museum'? Bijna honderddertig jaar na `Holland op zijn smalst' is de Hollandse koopmansgeest nog altijd gespeend van cultuurbesef. Triest.