`College beperkt in middelen'

Pim Fortuyn (Leefbaar Rotterdam) meent dat de nieuwe wethouders slechts over ,,beperkte instrumenten'' beschikken om de veiligheid te vergroten. Hij zei dat gisteren bij de installatie van het college van Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD.

Leefbaar Rotterdam is daarin vertegenwoordigd met drie wethouders, onder wie een voor veiligheid. Fortuyn: ,,De bevolking eist iets van ons terwijl de instrumenten beperkt zijn. We hebben daarom gekozen voor een wethouder veiligheid, zonder gemeentelijke dienst, maar wel met grote communicatieve vaardigheden.''

Wethouder Rabella de Faria zal de veiligheid moeten bevorderen in nauw overleg met de burgemeester, de korpschef en de officier van justitie, de feitelijke gezagsdragers bij de inzet van politie en openbaar ministerie.

Fortuyn zei ,,niet naïef'' te zijn over de toekomst van het college. ,,Er kan van alles gebeuren de komende jaren. Maar onze inzet is: het herstel van de relatie tussen burger en gekozen bestuur.'' Hij vertelde dat hij de afgelopen weken als fractievoorzitter ,,stapels papier'' in de bus kreeg. ,,Dan denk ik: is de bureaucratie niet bezig de democratie een loer te draaien?''

Tijdens de eerste confrontatie tussen het nieuwe college en de gemeenteraad hekelden alle oppositiepartijen het gebrek aan concreetheid van het collegeakkoord. Daarin staat weliswaar dat de stad veiliger en leefbaarder moet worden, maar getallen ontbreken. Fortuyn onderschreef de kritiek: ,,Getallen, meetmomenten en een financiële onderbouwing, dat is precies waar we de komende maanden aan gaan werken.'' Bedoeling is dat de wethouders ook zullen worden `afgerekend' op streefgetallen.

Het vorige college bleek gisteren op de valreep nog een convenant met het rijk te hebben gesloten over de verbouwing van het centraal station. Het rijk vond de plannen eerst te duur, waarna B en W ze hebben versoberd. Leefbaar Rotterdam noemde de plannen de afgelopen maanden `megalomaan'.