Botsing Kok-CDA om NIOD-rapport

Premier Kok is gisteren in botsing gekomen met CDA-fractieleider Balkenende over de terughoudende wijze waarop hij zich tijdens het Tweede-Kamerdebat over het Srebrenica-rapport van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) heeft opgesteld.

Kok betoogde dat hij zich later voor een parlementaire enquêtecommissie wel volledig zal verantwoorden, nadat hij zich grondig heeft kunnen voorbereiden. Balkenende noemde de opstelling van Kok ,,zeer onbevredigend'', wat de premier van de hand wees.

De Tweede Kamer stemde gisteravond laat in meerderheid in met het houden van een enquête naar de val van de Bosnische enclave Srebrenica in 1995 en de nasleep daarvan. Alleen de VVD was tegen. Deze partij betoogde dat er eerst een grondig debat over het NIOD-rapport dient te worden gehouden. VVD-fractieleider Dijkstal drong gisteren nogmaals tevergeefs aan op een spoedige substantiële reactie van het kabinet op het rapport. Een motie hiertoe werd echter door de Tweede Kamer verworpen.

In het vooruitzicht van een enquête werd het debat gisteren tussen kabinet en Tweede Kamer een moeizame exercitie. Beide partijen hadden het eerder ongepast geoordeeld op korte termijn helemaal niet met elkaar over het NIOD-rapport te spreken. Tegelijkertijd was het iedereen echter duidelijk dat het debat van gisteren niet meer kon zijn dan een soort prelude op de werkelijke discussie over enkele maanden.

Balkenende vocht aan het eind van het debat de stelling van het kabinet aan dat het zich helemaal kon vinden in de conclusies van het NIOD-rapport. Dit terwijl Kok zich tijdens het debat enigszins had gedistantieerd van de bewering van het NIOD dat hij ,,niet zwaar had ingezet op zijn regiefunctie''. Ook ontkende Kok volgens de CDA'er dat hij eerder had kunnen zien dat de samenwerking tussen Defensie en Buitenlandse Zaken niet goed functioneerde. Het kwam hem op een geërgerde reactie te staan van de premier, die volhield dat er ,,geen licht'' zat tussen zijn uitleg en de NIOD-conclusies.

nationale trauma's: pagina 5

www.nrc.nl: dossier Srebrenica