Boekhoudregels kosten bedrijf geld

Nederlandse bedrijven verwachten hogere kosten als gevolg van de verplichte overstap op een nieuw boekhoudsysteem in 2005. Administratieve medewerkers krijgen extra scholing en ook op automatiseringsvlak moeten er aanpassingen plaatsvinden.

Dat blijkt uit een enquête onder het Nederlandse bedrijfsleven van werkgeversorganisatie VNO-NCW en accountant Deloitte & Touche. Volgens accountant S. van Dam van Deloitte onderschat het bedrijfsleven de veranderingen, hoewel een meerderheid van de bedrijven al met extra kosten rekening houdt. Door het nieuwe boekhoudsysteem kunnen bijvoorbeeld ratio's (kengetallen zoals winst per aandeel en schuldverhoudingen) veranderen. ,,Dat kan ertoe leiden dat schuldovereenkomsten met banken moeten worden gewijzigd. Volgens mij realiseren veel bedrijven zich dit onvoldoende. Ook het inkomen van topmanagers kan afhankelijk zijn van bepaalde ratio's.''

In 2005 zijn Europese bedrijven verplicht om op de internationale boekhoudnormen IAS (International Accounting Standards) over te gaan, maar veel grote Nederlandse ondernemingen overwegen, ondanks de hogere kosten, de overstap eerder te maken. Nu wijken de Nederlandse regels en IAS nog af, waardoor een overstap formeel nog niet is geoorloofd. ,,Maar we zijn blij dat de verschillen tussen de Nederlandse regels en IAS zo snel afnemen. Het gaat nog maar om vijftien meer of minder belangrijke verschillen die niet vermeden kunnen worden. Landen als Frankrijk en Duitsland gaan niet geleidelijk over, maar kiezen voor een big bang'', aldus M. Noordzij van VNO-NCW.

De werkgeversorganisatie, die met Deloitte alle huidige verschillen op een rijtje heeft gezet, is een fervent voorstander van mondiale uniformiteit in het boekhouden. IAS moet ertoe leiden dat de vaststelling van bedrijfswinsten wereldwijd op dezelfde manier worden vastgesteld, waardoor 100 miljoen euro winst in Griekenland precies hetzelfde inhoudt als 100 miljoen euro winst in Nederland. Nu zijn er, bijvoorbeeld door verschillende regels op het vlak van afschrijving, grote verschillen in winstberekening. In 2005 gaan circa 7.000 beursfondsen verplicht over op IAS, maar van een wereldwijde uniformiteit is dan nog geen sprake. De Amerikanen houden vooralsnog vast aan hun eigen systeem van US Gaap.