Basisschool

In tegenstelling tot wat het bericht Engels verplicht op basisschool (25 april, pagina 3) suggereert, was Engels al verplicht op de basisschool. De Onderwijsraad adviseert dit zo te houden. Naast Engels adviseert de raad nog zes verplichte `leergebieden': Nederlands, rekenen, oriëntatie op mens en maatschappij, oriëntatie op natuur en techniek, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs en sport.