Schaars personeel mag land sneller in

Bedrijven kunnen straks terecht bij een `spoedloket' om hoogopgeleid personeel van buiten de Europese Unie snel in Nederland aan het werk te krijgen.

Werkgevers moeten daar binnen twee weken zowel een werk- als een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) doet de ministerraad hiertoe morgen een voorstel.

De huidige procedure om schaars buitenlands personeel aan Nederlandse werk- en verblijfsvergunningen te helpen, vergt maanden. Jaarlijks ondervinden duizenden automatiseringsspecialisten, onderzoekers, hoge managers en hun werkgevers hiervan de nadelen.

Vermeend motiveert zijn plan door te wijzen op ,,evidente tekorten'' aan ,,de bovenkant van de arbeidsmarkt''. Die schaden volgens hem de concurrentiepositie van Nederland.

Zijn voorstel is gebaseerd op onderzoek van een ambtelijke commissie, gevormd door vijf ministeries, die zich heeft gebogen over de bureaucratie rondom toelating van vreemdelingen. Zo'n twintig multinationals hebben gelobbyd voor opening van een spoedloket.

Vermeend wil verschillende voorwaarden stellen aan de werknemers voor wie vergunningen versneld moeten worden afgehandeld. Zo moet de migrant minimaal 50.000 euro gaan verdienen en hooguit 4,5 jaar blijven. De betrokkenen hoeven niet al in dienst te zijn van het aanvragende bedrijf; het kunnen ook `toptalenten' zijn die de potentiële werkgever wegkoopt bij een concurrent.

Enkele nu geldende beperkingen vervallen in Vermeends voorstel. De aanvragende werkgever hoeft bijvoorbeeld niet meer te adverteren om aan te kunnen tonen dat er in de Europese Unie niemand is die de functie kan vervullen. Die verplichting leidt soms tot maanden vertraging.

Unilever, Philips, Shell, Akzo Nobel en andere grote internationaal actieve ondernemingen halen jaarlijks honderden managers en specialisten van buiten EU-landen naar Nederland omdat zij dit nodig achten voor hun bedrijfsvoering. De betrokkenen stuiten dan op tijdrovende regels die beogen misbruik van asielprocedures te voorkomen. Maandenlange extra vertraging kan nog eens optreden door verificatie van documenten, zoals paspoorten en geboorteakten, uit de `risicolanden' India, Pakistan, Ghana, Nigeria en Dominicaanse Republiek. In die landen wonen talloze goedopgeleide mensen die werken voor Nederlandse multinationals. Omdat sommigen slechts voor één of twee jaar overkomen, is een snelle toelatingsprocedure van groot belang, vinden de multinationals.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW wierp zich eerder dit jaar in de strijd voor het spoedloket. In een brief aan de ministers van Sociale Zaken, Justitie, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Financiën wees ze op het risico dat Nederland zijn aantrekkelijkheid zou verliezen als vestigingsplaats voor grote internationale bedrijven.