Ruzie over afblazen van verkeersplan

Minister Netelenbos stelt vast dat automobilisten het slachtoffer worden van de ondermijning van het Nationaal Verkeersplan door de VVD. De liberalen ontkennen.

Honderden kilometers extra wegen of rijbanen zullende komende jaren niet worden gerealiseerd, zegt minister Netelenbos (Verkeer) verontwaardigd. Ze reageert daarmee op de actie van een meerderheid in de Tweede Kamer, de VVD voorop, om haar Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) weg te stemmen. Het plan is volgens de liberaal Hofstra voor de automobilist ,,niet ambitieus genoeg''. Daarbij was de financiële onderbouwing volgens hem te zwak.

Netelenbos beschuldigt de VVD er van haar meesterwerk onderwerp te hebben gemaakt van de net op gang gekomen verkiezingsstrijd. ,,Maar ze strooien de weggebruikers zand in de ogen, het wegstemmen van het NVVP leidt tot grote vertragingen in allerlei plannen'', aldus de minister. Op het ministerie wordt nu bestudeerd wat precies het effect is van het stemgedrag van de Tweede Kamer.

Netelenbos noemde als voorbeelden van belangrijke zaken die weggestreept zijn de tweede Coentunnel en allerlei extra rijstroken om de files te bestrijden. Hofstra en zijn fractie hadden er na een dag al genoeg van. De liberalen stuurden vanmorgen een extra uitleg rond: ,,De minister stelt ten onrechte dat de VVD de besteding van 39 miljard euro tegenhoudt.'' Volgens Hofstra gaan allerlei plannen voor nieuwe wegen of weggedeeltes gewoon door. Ook de voortgang van grotere infrastructuurwerken zoals de Zuiderzeelijn kan worden vervolgd. Overigens was Netelenbos daarmee nog niet veel verder dan het voorbereiden van een prijsvraag voor wie met het beste plan van uitvoering komt.

De meeste projecten op het gebied van de infrastructuur zijn vastgelegd in het meerjarenprogramma infrastructuur en transport (MIT). Hofstra verwijst naar dat stuk: ,,Dat werk gaat gewoon door, geen vertraging dus.'' De Amsterdamse vervoerseconoom Bruinsma is dat met hem eens. ,,Het NVVP dat nu is tegengehouden gaat over de periode na 2010 en zelfs 2020.''

Het MIT wordt als uitvoeringsplan ieder jaar bijgewerkt en aangepast. Maar volgens Bruinsma ligt de financiering voor al die projecten, anders dan de voornemens in het NVVP, al vast. De vertraging waarvoor Netelenbos waarschuwt, zal volgens hem ,,reuze meevallen''. Voor projecten die toch pas na 2010 duidelijk in beeld zouden komen, maakt het niets uit dat die later worden goedgekeurd. Het voorbeeld van de tweede Coentunnel, zoals Netelenbos aangaf, vindt hij niet serieus: ,,Er is toch geen kabinet denkbaar dat géén tweede Coentunnel zal willen?''

Een andere klacht van de minister luidt dat de VVD de uiteindelijke afwijzing ,,niet heeft gecommuniceerd''. Hofstra: ,,Er is van het begin af aan aangegeven dat de VVD niet in zou kunnen stemmen als de ambities niet hoger zouden worden gelegd. De minister heeft die signalen genegeerd.'' Zo wilde de VVD een gemiddelde doorstroomsnelheid van 80 kilometer op snelwegen en niet de 60 van het NVVP. ,,Dat kost 60 miljard, die heeft ook de VVD nergens kunnen vinden'', luidt het verweer.