Research bedrijven grens over

Zes van de tien Nederlandse industriële bedrijven verwacht binnen vijf jaar hun onderzoek- en ontwikkelingsafdeling te verplaatsen naar lagelonenlanden in Oost-Europa of Azië. Het gebrek aan steun van de overheid en de hoge winstbelasting zijn daarvan de belangrijkste oorzaken.

Dit blijkt uit het onderzoek `Made in Holland' van accountants- en adviesfirma Deloitte & Touche.

Onderzoekers van Deloitte noemen de uitkomsten van het onderzoek `alarmerend'. Volgens hen verdwijnen in hoog tempo bedrijven over de grens. Naast het verplaatsen van ontwikkellaboratoria verhuist volgens Deloitte ook eenvijfde van de industriële ondernemingen binnen twee jaar haar een `substantieel deel' van de productiecapaciteit naar het buitenland.

De uitkomsten van het rapport zijn volgens onderzoeker K. van Dorp opmerkelijk omdat Nederland zich al enige tijd profileert als een kennisland. ,,Ondernemers vinden dat de overheid slecht of zelfs geen industriebeleid voert'', zegt Van Dorp. Voor industriebeleid zijn minister Jorritsma van Economische Zaken en minister Zalm van Financiën verantwoordelijk. Volgens Van Dorp is het tij te keren door hogere subsidies, een lagere belastingdruk en het stimuleren van technisch onderwijs.

Deloitte verwacht dat de strategische concurrentiepositie van Nederland over vijf jaar onder het internationaal gemiddelde komt te liggen. Op dit moment liggen de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling door het bedrijfsleven al onder het gemiddelde van de Europese Unie en de Verenigde Staten.

Volgens onderzoeker Van Dorp is TKF, een fabrikant van kabels in Twenthe, een goed voorbeeld. Deze onderneming heeft veel van de productie verplaatst naar China. Ondertussen is het bedrijf er achter gekomen dat de benodigde ingenieurs met hetzelfde kennisniveau als de Nederlandse ook in China voorhanden zijn. Maar de loonkosten van de Chinese ingenieur bedragen 10 procent van die van zijn Nederlandse collega.

In de Nederlandse industrie werken iets meer dan een miljoen mensen. Nederland telt volgens Deloitte 46.000 industriële ondernemingen die vorig jaar tezamen een omzet behaalde van 175 miljard euro.