Midden-Oosten 6

Het is een slecht gebruik om kritiek te pareren door de criticus verdacht te maken. Als het gaat om kritiek op de politiek van Israël had deze methode tot nu toe twee varianten. De ene is meer algemeen: kritiek op Israël wordt eenvoudig gelijkgesteld met antisemitisme. De tweede heeft specifiek betrekking op Europese critici: Europa is verantwoordelijk voor de holocaust, en kan dus maar beter zijn mond houden.

Men kan het echter nog bonter maken. In `De tweede holocaust' stelt Ron Rosenbaum Europa alvast verantwoordelijk voor alle ellende die Israël nog te wachten staat. Kennelijk houdt hij geen rekening met de mogelijkheid dat de critici wel eens gelijk zouden kunnen hebben, en dat de huidige politiek van Israël inderdaad desastreus is. In dat geval zou Israël erbij gebaat zijn wanneer er meer naar die Europese kritiek geluisterd werd.

    • Mart Graef