Midden-Oosten 4

Ron Rosenbaum generaliseert in zijn betoog over de Europese volkeren die mede verantwoordelijk zouden zijn voor de holocaust. Dat mijn grootvader twee joodse kinderen een onderduikadres heeft gegeven en dat zovele anderen joodse mensen gered hebben, zou dan niet meer meetellen. Dat niet iedereen de joden goed gezind was, is een feit, maar rechtvaardigt de veralgemening niet.

Dat miljoenen joden vernietigd werden doet nog pijn en dat de huidige joden in Israël denken `dit nooit weer' is voor eenieder duidelijk. Het laat echter onverlet, dat de Palestijnen nu verdreven zijn van hun land en have en goed in de steek moesten laten om niet afgeslacht te worden, dit alles om Lebensraum te scheppen voor de joden die na de oorlog naar hun `beloofde land' kwamen.

Ik hoop dat de fundamentalisten van weerszijden het hoofd wordt geboden, zodat toch een vreedzame samenleving van joden en Palestijnen kan ontstaan in welke zin dan ook.