Kardinalen VS zeggen aanpak pedofielen toe

De Amerikaanse kardinalen hebben op de laatste dag van het crisisoverleg met de paus in Rome voorstellen gedaan om priesters aan te pakken die zich stelselmatig schuldig hebben gemaakt aan pedofilie.

De maatregelen die de kardinalen gisteren in hun verklaring hebben aangekondigd zijn echter veel minder concreet dan eerder die dag werd aangenomen. Zo is het onduidelijk of priesters die een keer zijn betrapt op seksueel misbruik uiteindelijk moeten vertrekken.

Paus Johannes liet zich gisteren voor het eerst in het openbaar uit over de kwestie, die de roomskatholieke kerk in de Verenigde Staten in een diepe crisis heeft geworpen. In de krachtigste bewoordingen die het Vaticaan tot nu toe heeft laten horen veroordeelde hij seksueel misbruik door priesters en bestempelde het tot een misdaad. ,,Het misbruik dat deze crisis heeft veroorzaakt is volgens elke norm verkeerd'', aldus de paus. Na afloop van de ontmoeting met de paus zei kardinaal Theodore McCarrick van Washington dat de woorden van de paus het voortaan mogelijk maken om priesters die zich aan kinderen vergrijpen onmiddellijk de laan uit te sturen.

Maar uit een persconferentie van de kardinalen van gisteravond blijkt dat veel minder duidelijk. De kardinalen stelden de ontmoeting met de pers enkele uren uit, naar verluidt omdat ze het niet eens konden worden over de conclusies van de tweedaagse bijeenkomst, en toen ze eenmaal verschenen bleken slechts twee van de twaalf karndinalen aanwezig en de meningen over toekomstig beleid sterk verdeeld.

In hun slotverklaring spraken de kardinalen niet langer van een beleid van zero tolerance, maar beloofden zij priesters uit hun ambt te zullen zetten wanneer ,,die stelselmatig schuldig zijn aan herhaaldelijk, roofzuchtig seksueel misbruik van minderjarigen''. Als geen sprake is van ,,stelselmatig misbruik'' zal een andere strafmaatregel worden verzonnen, aldus de kardinalen. Het onderwerp zal opnieuw besproken worden tijdens een bijeenkomst van de Amerikaanse bisschoppen in juni. Dan moet ook duidelijk worden wat er moet gebeuren met priesters die in het verleden al zijn beschuldigd van pedofilie.

Ook over kardinaal Bernard Law van Boston zijn geen uitspraken gedaan. Law staat onder grote druk om af te treden, nadat is gebleken dat hij ten minste twee pedofiele priesters willens en wetens heeft aanbevolen bij andere bisdommen. Hij was niet bij de persconferentie.