Kamer akkoord met deelname militaire missie Macedonië

De Tweede Kamer heeft gisteren unaniem ingestemd met het zenden van 400 militairen naar Macedonië in het kader van een vredesmissie van de NAVO. De Nederlanders zullen overigens alleen vertrekken als de Macedonische regering overeenkomstig de verwachting akkoord gaat met de verlenging van de huidige missie. Ook moet de NAVO Nederland nog formeel om medewerking verzoeken.

De volledige oppositie in de Tweede Kamer schaarde zich ditmaal, anders dan bij voorgaande gelegenheden, eveneens achter het regeringsbesluit van vorige week. Operatie `Amber Fox' is erop gericht de spanningen tussen etnische Macedoniërs en Albanezen te verminderen. Naar het oordeel van zowel minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) als de Kamerfracties heeft de vredesmissie, die sinds vorig jaar september loopt, een belangrijke bijdrage geleverd aan een grotere stabiliteit in Macedonië.

Het is de bedoeling dat de Nederlanders vanaf eind juni de leiding over de in totaal circa 700 militairen zullen overnemen van de Duitsers. Formeel hebben die laatsten overigens nog niet gevraagd om aflossing, al zal dat naar verwachting wel gebeuren.

Als alles volgens plan gaat, zullen de Nederlanders vier tot zes maanden in Macedonië blijven. Hun hoofdtaak is waarnemers van de Europese Unie en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) te beschermen. Met de Nederlandse deelname aan de missie is een bedrag gemoeid van zo'n 15 tot 20 miljoen euro.

Sommige Kamerleden, onder wie Blaauw (VVD), vroegen zich af waarom juist Nederland weer door de NAVO voor deze missie was benaderd.

,,Blijkbaar vinden de VN en NAVO dat Nederlandse militairen dit goed kunnen'', luidde het antwoord van minister De Grave (Defensie). ,,Vaak komt het op een beperkt aantal landen neer.''