Engels verplicht op basisschool

Engels moet verplicht worden op de basisschool. Dat stelt de Onderwijsraad, het hoogste adviesorgaan van minister Hermans (Onderwijs) in een advies over de zogeheten kerndoelen, de basis voor leerstandaarden waarmee de resultaten van leerlingen worden gemeten. Naast Engels moeten er volgens de Onderwijsraad nog twee vakken verplicht zijn, Nederlands en rekenen.

Gerectificeerd

In tegenstelling tot wat het bericht suggereert, was Engels al verplicht op de basisschool. De Onderwijsraad adviseert dit zo te houden. Naast Engels adviseert de raad nog zes verplichte `leergebieden': Nederlands, rekenen, oriëntatie op mens en maatschappij, oriëntatie op natuur en techniek, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs en sport.