Armoede in wereld is geen verkiezingsthema

Is ontwikkelingssamenwerking soms uit? ,,Zo vlak voor de parlementsverkiezingen wel'', gaf het liberale Kamerlid Van Baalen toe. ,,Dan zijn de onderwerpen dicht bij huis belangrijker.'' Ambassadeur in algemene dienst voor Ontwikkelingssamenwerking, Van Ojik, beaamde het. ,,Er zijn in Nederland ontzettend veel mensen die zich druk maken om de bestrijding van de armoede in de wereld'', betoogde hij, ,,maar het onderwerp speelt geen rol in de verkiezingscampagnes.''

Onder de titel `Mag het ietsje minder zijn, mevrouw' debatteerden (kandidaat-)Kamerleden, gisteren in klein gezelschap in het Haagse café Dudok over de rol van de Wereldbank en andere Internationale Financiële Instellingen (IFI's) in de strijd tegen armoede.

De mevrouw in de titel is minister Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking, die graag nog meer dan één miljard euro aan armoedebestrijding wil uitgeven dan nu al gebeurt via bijvoorbeeld de Wereldbank en het IMF. De andere drie miljard euro ontwikkelingssamenwerkingsgeld wordt besteed aan projecten van niet-gouvernementele organisaties en via bilaterale programma's. ,,De Wereldbank en het IMF zijn organisaties met een neoliberale visie'', aldus het kandidaat-Kamerlid Irrgang van de SP. Die organisaties staan volgens hem een duurzame ontwikkeling van de Derde Wereld in de weg. Leefbaar Nederland liet bij monde van het kandidaat-Kamerlid Jetten weten dat haar partij ook al staat er geen letter over in het verkiezingsprogramma meer heil verwacht van kleine projecten dan van de megaprogramma's van de IFI's.

De kritiek van maatschappelijke organisaties in Nederland is dat de nationale parlementen geen enkele controle kunnen uitoefenen op de besteding van dit geld.

Van Baalen (VVD) deelde die zorg. ,,Op het geld dat via het nationale kanaal wordt uitgegeven, is al moeilijk grip te krijgen. Laat staan dat ik kan nagaan of het IMF goed functioneert en wat er precies met de Nederlandse bijdrage aan een bepaald programma is gebeurd.'' Koenders, woordvoerder buitenlands beleid van de PvdA, bepleitte in dat verband de instelling van een onafhankelijk inspectiepanel, waarmee de Wereldbank overigens al een begin heeft gemaakt.