Alleen VVD tegen enquête Srebrenica

Met uitzondering van de VVD zijn alle partijen in de Tweede Kamer geporteerd van een parlementaire enquête naar de val van Srebrenica, en de voor- en nageschiedenis daarvan.

Dat bleek vandaag tijdens het Kamerdebat over het rapport van de commissie-Van Middelkoop, die voorstelt om ongeveer 35 verhoren te houden, onder andere van de direct betrokken politici bij de uitzending van Dutchbat in 1994. De enquête zou nog dit jaar afgerond moeten worden.

De VVD vindt, bij monde van fractieleider Dijkstal, dat de Tweede Kamer beter het eerder deze maand verschenen NIOD-rapport over `Srebrenica' grondig zou kunnen behandelen, en in verband daarmee hoorzittingen organiseren. CDA en SGP suggereerden dat de parlementaire enquête beter aan de Eerste Kamer zou kunnen worden overgelaten, daar de Tweede Kamer immers zelf betrokken geweest is bij de uitzending van troepen in 1994.

Commissievoorzitter Van Middelkoop (ChristenUnie) betoogde in de Kamer, dat zijn commissie geenszins voorstelt om het NIOD-rapport nog eens over te doen. De parlementaire enquête zou een middel van ,,versterkte waarheidsvinding'' zijn dat de Kamer in staat zou stellen – zeven jaar na de val van Srebrenica – het `dossier-Srebrenica' politiek af te handelen.

Commissielid Wilders (VVD) had binnen de commissie-Van Middelkoop al een minderheidsstandpunt ingenomen. Dijkstals afwijzing van een parlementaire enquête werd vanochtend door andere partijen met enig sarcasme begroet, te meer daar de VVD zich vorige week wel, net als de rest van de Kamer, had uitgesproken voor de instelling van een commissie die de mogelijkheden voor een enquête moest bekijken.

De enquête zou zich, volgens het voorstel moeten bezighouden met vier fasen van het drama-Srebrenica: de voorbereiding van de uitzending door politiek en militairen, hoe het kwam dat toen Dutchbat eenmaal in Srebrenica was, de situatie door Defensie weliswaar als ,,uitzichtloos'' werd beschouwd maar hierop weinig actie volgde, de gang van zaken bij de val van de enclave en tenslotte de zogenoemde `doofpot' van Defensie toen de val eenmaal tot schandaal in Nederland leidde.

In het debat van vanmorgen werden geen moties ingediend. De andere partijen wilden de VVD de gelegenheid geven om zich na afloop van het algemene debat over het NIOD-rappprt alsnog bij een Kamerbrede wens voor de instelling van een enquête aan te sluiten.