Verkiezingen vergroten omzet post

TPG heeft in de eerste drie maanden van dit jaar de hoeveelheid geadresseerde post in Nederland licht zien stijgen, voornamelijk als gevolg van de gemeentelijke verkiezingen.

Het volume geadresseerde binnenlandse post steeg met 1,4 procent. Zonder de verkiezingen en een contract dat TPG met uitgever Sanoma sloot, zou het postvolume met 1,4 procent gedaald zijn, door een daling van het volume aan drukwerk. TPG mag sinds eind vorig jaar bladen als Nieuwe Revu en Donald Duck bezorgen. Het gaat daarbij om naar schatting 200 miljoen bladen per jaar.

De omzet uit de binnenlandse post steeg met 10 procent. Dit dankt TPG eveneens aan de verkiezingen, maar ook aan de distributie van de euromunten en de verhoging van de posttarieven in juli vorig jaar. In totaal verdiende TPG 712 miljoen euro aan de binnenlandse post, op 1 miljard euro voor de gehele postdivisie.

Voor alle drie de divisies gerekend – post, logistiek en express – zag TPG de winst dalen. In de eerste drie maanden van dit jaar behaalde het bedrijf een winst die 27 procent lager is dan in het eerste kwartaal een jaar eerder, namelijk 143 miljoen euro. De lagere winst heeft mede te maken met eenmalige opbrengsten in het eerste kwartaal 2001, met name de verkoop van onroerend goed. De omzet steeg met 4,4 procent naar 2,9 miljard euro. Bestuursvoorzitter Peter Bakker noemt de resultaten over het eerste kwartaal ,,zeer bemoedigend''.

Bij de expressdivisie drukten de slechte resultaten van de Australische activiteiten op de resultaten, al is daar volgens TPG inmiddels verbetering geboekt. De omzet bij de expresspoot steeg met 4,9 procent tot 1,1 miljard euro. Binnen Europa vervoerde TPG meer, maar lichtere pakketten. De hoeveelheid vervoerde kilo's daalde met 0,4 procent. Het aantal zendingen steeg met 2,8 procent.

Logistiek behaalde een 13,3 procent hogere omzet (818 miljoen euro). Desondanks blijft de markt volgens TPG ,,vooralsnog moeilijk''. TPG is voor zijn logistieke activiteiten grotendeels afhankelijk van de auto-industrie, bijvoorbeeld de verscheping van auto's. Veel Europese fabrikanten produceerden en verkochten de afgelopen maanden minder auto' s. In de Verenigde Staten daalde de expressomzet, maar TPG behaalde er meer winst.

TPG verwacht voor het gehele jaar een stijging van 5 tot 10 procent van de winst vergeleken met vorig jaar, mits de economische omstandigheden gelijk blijven. Vorig jaar behaalde TPG nog een winstgroei van ruim 21 procent.