Turks protest tegen Kerken in Actie

Turken in Nederland zijn een handtekeningenactie gestart tegen de hulporganisatie Kerken in Actie (KIA). Een speciaal voor dit doel opgericht solidariteitscomité wil op deze manier aandacht afdwingen voor het conflict tussen KIA en verenigingen van de slachtoffers van twee aardbevingen in 1999 in Turkije, waarbij tienduizenden mensen om het leven kwamen. Ook willen de Turken met hun actie een onderzoek naar de besteding van de gelden door KIA afdwingen.

Een grote inzamelactie in Nederland bracht ruim 29,5 miljoen euro op. KIA kreeg bijna 6,8 miljoen euro voor hulp aan de slachtoffers. Turken willen ook weten waarom KIA nog steeds 2 miljoen euro niet heeft besteed. De woordvoerster van KIA bevestigt dat de hulporganisatie nog miljoenen moet besteden ten behoeve van de slachtoffers. ,,Maar we wachten op projectaanvragen.''

,,We willen dat er een onafhankelijke commissie komt die dit conflict onderzoekt'', zegt Seyit Özilhan, initiatiefnemer van de handtekeningenactie. ,,Het kan niet zo zijn dat een Nederlandse hulporganisatie niet adequaat omgaat met het geld dat door vele mensen bijeengebracht is en de vertegenwoordigers van de slachtoffers het leven zuur maakt'', aldus Özilhan. Mocht de handtekeningenactie niet leiden tot de vorming van een commissie, dan zal Özhilhan een ,,mars naar het hoofdkantoor'' van KIA organiseren.

Enkele maanden geleden zeiden Turkse slachtofferverenigingen Dep-Ders de samenwerking met KIA op. De grote drie verenigingen voelen zich door KIA paternalistisch behandeld en hebben alle contacten met KIA verbroken.