Steeds meer afval naar buitenland

De export van afval uit Nederland is het afgelopen kwartaal bijna verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk meldpunt afvalstoffen. In de eerste drie maanden van dit jaar werd 838.000 ton afval uitgevoerd. Een jaar eerder ging nog 468.000 ton Nederlands afval naar het buitenland.

Oorzaak van de stijging is volgens de Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV) de hoge belasting op het storten van afval in Nederland. Daardoor is het voor een aantal bedrijven aantrekkelijk geworden afval te exporteren. Dat gaat vooral naar Duitsland.

De afvalverwerkers maken zich grote zorgen over de `afvalvlucht'. Volgens directeur N. van den Brink van de VVAV dreigen verwerkers jaarlijks 40 miljoen euro aan inkomsten te missen. De overheid loopt bovendien nog eens 40 miljoen euro stortbelasting mis. In het algemeen zijn volgens de branchevereniging de milieunormen in Nederland strenger dan in andere landen van de Europese Unie.

Met name de export van zuiveringsslib en bouw- en sloopafval nam het afgelopen kwartaal sterk toe. De export van afval is niet toegestaan als het wordt gestort of niet wordt hergebruikt. Uitvoer is toegestaan als kan worden aangetoond dat ten minste 50 procent van het afval wordt verwerkt voor nuttige toepassingen. Volgens de VVAV sturen veel verwerkers `nuttig' en `stortafval' samen naar het buitenland om het daar pas te scheiden. Zo ontlopen ze de dure stortbelasting. ,,Er zit een gat in de wet.''

Het kabinet stelt vrijdag het landelijk afvalbeheersplan voor de komende vier jaar vast. Minister Pronk (VROM) wil hergebruik van afval stimuleren. Daartoe wordt storten van afval ontmoedigd. Ook verbranden van afval is beperkt toegestaan.

Directeur H. Huisman van het Afval Overleg Orgaan, dat het afvalbeleid coördineert, noemt de export van afval niet dramatisch. ,,Het grootste deel wordt in elk geval niet gestort.'' Hij nuanceert het bericht dat bedrijven ongesorteerde afvalstromen exporteren. ,,Daar controleren wij op.'' Volgens een woordvoerder van Pronk is niet de stortbelasting oorzaak van de afvalvlucht, maar de lagere tarieven voor afvalverwerking in het buitenland.

    • Arjen Schreuder