Regeling voor e-mailcontrole

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft voor de controle op e-mail en internetgebruik van werknemers een zogeheten `raamregeling' ontwikkeld. Hiermee moet voor werkgevers duidelijker worden wat wel en niet kan. Het college publiceert een controlelijst voor gebruik van e-mail en internet op de werkplek. Die kunnen ondernemingsraden weer gebruiken bij het uitoefenen van hun instemmingsrecht bij controles.