Paus: misbruik treft hele samenleving

Voor seksueel misbruik van minderjarigen is geen plaats binnen de rooms-katholieke kerk. Dat heeft Paus Johannes Paulus II gisteren ten overstaan van twaalf van de dertien Amerikaanse kardinalen gezegd. Zijn woorden waren krachtig, maar het is onduidelijk wat de consequenties zullen zijn voor pedofiele priesters.

Hieronder volgt een samenvatting van zijn toespraak:

,,Ook ik ben diep bedroefd over het feit dat priesters en geestelijken, wier taak het is mensen te helpen een heilig leven te leiden in de aanblik van God, zelf dergelijk lijden en schande hebben veroorzaakt. Door de grote schade die door sommige priesters en geestelijken toegebracht is, wordt de kerk met wantrouwen bejegend, en velen zijn verontwaardigd over de manier waarop de kerkelijke leiders in deze kwestie gehandeld hebben. Het misbruik dat deze crisis heeft veroorzaakt, is volgens elke norm verkeerd en wordt terecht door de samenleving beschouwd als een misdaad. Het is ook een grote zonde in de ogen van God. Ik druk mijn diepe gevoelens van solidariteit en bezorgdheid uit tegenover de slachtoffers en hun familie.''

,,Het is waar dat door een algemeen gebrek aan kennis over de aard van het probleem (...) bisschoppen beslissingen hebben genomen, die, zoals is gebleken, verkeerd waren. U zult nu betrouwbaardere criteria opstellen om er zeker van te zijn dat dergelijke vergissingen niet herhaald worden.''

,,Daarnaast (...) mogen wij de spirituele, menselijke en sociale goede werken die de grote meerderheid van de priesters en religieuzen in de Verenigde Staten hebben verricht, en nog steeds verrichten, niet vergeten. De katholieke kerk in uw land heeft heeft altijd met grote ijver menselijke en christelijke waarden gestimuleerd, op een manier die al hetgeen nobel is in het Amerikaanse volk heeft versterkt. Een groot kunstwerk kan beklad worden, maar zijn schoonheid blijft, en dat is een waarheid die iedere eerlijke criticus zal erkennen.''

,,Het misbruik van jongeren is een ernstig symptoom van een crisis die niet alleen de kerk, maar de hele samenleving treft. Het gaat om een diepgewortelde crisis van de seksuele ethiek, zelfs van menselijke relaties, en haar belangrijkste slachtoffers zijn het gezin en de jongeren.

Het moet absoluut duidelijk zijn voor de katholieke gelovigen, (...) dat de bisschoppen en oversten zich in de eerste plaats bezighouden met het spirituele welzijn van de ziel. Mensen moeten weten dat er in het priesterschap en onder de geestelijken geen plaats is voor diegenen die jongeren letsel toebrengen. Ze moeten weten dat de bisschoppen en priesters volledig toegewijd zijn aan de volle katholieke waarheid in kwesties als seksuele moraal.''

,,Wij moeten erop vertrouwen dat deze tijd van beproeving een zuivering van de hele katholieke gemeenschap met zich mee zal brengen, een zuivering die dringend nodig is als de kerk het evangelie van Jezus Christus doeltreffender wil prediken.(...) Zoveel pijn en zoveel leed moeten leiden tot een heiligere kerk. Ik bid de Heer de bisschoppen van de Verenigde Staten de kracht te geven een antwoord te bieden aan de huidige crisis.

Ik vraag de katholieken om dicht bij hun priesters en bisschoppen te blijven staan en hen te steunen met hun gebeden in deze moeilijke tijd.''