Paus laakt seksuele wandaden priesters

Paus Johannes Paulus II heeft gisteren seksueel misbruik door priesters scherp veroordeeld. Het was de eerste keer dat de paus zich in het openbaar over dit onderwerp uitliet en de bewoordingen waren de krachtigste die het Vaticaan tot nu toe liet horen. ,,Het misbruik van jongeren is een ernstig symptoom van een crisis die niet alleen de kerk, maar de hele samenleving treft'', aldus de paus.

De paus deed zijn uitspraak ten overstaan van twaalf van de dertien kardinalen uit de Verenigde Staten. Zij zijn vandaag en gisteren in Rome bijeengekomen om te praten over de crisis waarin de rooms-katholieke kerk in de VS zich bevindt. De afgelopen maanden zijn tal van slachtoffers van seksueel misbruik door priesters in de openbaarheid getreden, nadat gebleken was dat de kerk pedofiele priesters stelselmatig bescherming bood. ,,Het misbruik dat deze crisis heeft veroorzaakt is volgens elke norm verkeerd en terecht door de samenleving beschouwd als een misdaad'', aldus de paus. ,,Ik ben diep bedroefd over het feit dat priesters en geestelijken, wier taak het is mensen te helpen en een heilig leven te leiden, ten overstaan van God zelf dergelijk lijden hebben veroorzaakt.'' De paus bood de slachtoffers van het seksueel misbruik door priesters zijn verontschuldigingen aan en sprak de hoop uit dat de crisis de kerk uiteindelijk sterker zal maken.

Amerikaanse katholieken hebben de woorden van de paus verwelkomd. Maar ze zijn wel van mening dat zijn reactie laat is en mogelijk niet krachtig genoeg is om de katholieken, en vooral ook de slachtoffers gerust te stellen. Zo is het onduidelijk of de toespraak van de paus betekent dat priesters die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik uit hun ambt zullen worden gezet. Ook over de positie van kardinaal Bernard Law, de aartsbisschop van Boston is gisteren niets gezegd door de paus. ,,Hij begon er niet over en niemand vroeg hem ernaar'', zei kardinaal George van Chicago. Veel Amerikaanse katholieken zijn van mening dat Law moet vertrekken, nu is gebleken dat hij het pedofiele verleden van priesters heeft verzwegen.

Tijdens de bijeenkomst van de kardinalen is wel gesproken over het verplichte celibaat voor priesters. Progressieve rooms-katholieken hopen dat het schandaal de rooms-katholieke kerk tot het inzicht zal brengen dat de tijd van het verplichte celibaat voorbij is. Volgens de bisschoppen zal dat echter niet gebeuren. ,,Het belang van het celibaat is juist onderstreept'', aldus één van de aanwezige kardinalen.