Optimisme Commissie: groei Europa

Herstel van economisch vertrouwen, van particuliere consumptie en van de wereldhandel zijn in 2002 en 2003 de voornaamste factoren voor een verwachte geleidelijke opleving van de Europese economie.

De negatieve risico's voor de economische groei zijn minder groot dan vorig jaar na de terreuraanslagen van 11 september in de VS. Dit is de kern van de boodschap van de Europese Commissie in haar vandaag gepresenteerde halfjaarlijkse prognoses. Zij deelt het vorige week ook al door het Internationale Monetaire Fonds (IMF) geuite gematigde optimisme over de wereldeconomie. De groeiprognoses van de Europese Commissie wijken nauwelijks af van die in november, maar de toon in het voorjaarsrapport is positiever. De kortstondigde conjuncturele groeivertraging in 2001 heeft volgens de Commissie slechts beperkte gevolgen voor de werkloosheid ,,dankzij eerder structurele hervormingen''.

De Europese groei blijft achter bij die in de VS. Net als het IMF stelde de Europese Commissie de prognoses voor de VS fors naar boven bij: 2,9 procent groei in 2002 en 3,9 procent in 2003. Duitsland blijft vooral dit jaar achter.

Door de ,,verrassende veerkracht'' van de Amerikaanse economie loopt de Europese economie volgens de Commissie nu minder risico dan een half jaar geleden. Zij wijst er ook op dat de eurozone ,,vrij is van grote onevenwichtigheden'': een beperkte overcapaciteit, een gezonde spaarquote bij huishoudens en een goede handelsbalans. De Commissie noemt, net als vorige week bij de IMF-vergadering de Amerikaanse onevenwichtigheden (onder andere de handelsbalans), een reden tot zorg.

De particuliere consumptie in de Eurozone is volgens de Commisie de eerste helft van dit jaar de ,,sleutel'' voor herstel. Dit wordt mogelijk gemaakt door een dalende inflatie, die dit jaar op 2 procent en volgend jaar op 1,7 procent uitkomt. Investeringen zullen eerst nog achterblijven door onzekerheid over winstvooruitzichten. Duitsland, Frankrijk, Italië en Portugal moeten zich extra inspannen om het voor 2004 beloofde budgetevenwicht te bereiken. De werkloosheid stijgt dit jaar licht van 8,3 procent naar 8,5 procent als gevolg van het naijlen van de conjuncturele neergang, maar daalt volgend jaar naar 8,1 procent.