N-Irak weigert asielzoekers

Koerdische autoriteiten in Noord-Irak weigeren in Nederland uitgeprocedeerde asielzoekers uit Centraal-Irak op te nemen. Daarmee is een belangrijke pijler onder het Nederlandse beleid voor terugkeer van Irakese asielzoekers weggeslagen.

De Nederlandse regering vindt dat asielzoekers uit het door Saddam Hussein bestuurde Centraal-Irak mogen worden teruggestuurd naar Noord-Irak, dat na de Koerdische opstand kort na de Golfoorlog onder bestuur van Koerdische partijen staat. Hussein heeft in die regio niets te zeggen.

Noord-Irak heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke graad van vrijheid en democratie bereikt, aldus de Nederlandse overheid. Zij ziet er daarom een ideaal `vestigingsalternatief' in voor Iraakse asielzoekers die in Nederland zijn uitgeprocedeerd.

De weigering van de Koerdische autoriteiten om uitgeprocedeerde asielzoekers uit Centraal-Irak op te nemen is ingegeven door vrees voor de veiligheid in hun regio. ,,Opname van zulke asielzoekers is voor ons onacceptabel'', aldus Shafiq Qazzaz, de minister van Humanitaire Hulp en Samenwerking in de Koerdische regering in Arbil. ,,Wij kennen die mensen niet en hebben evenmin de mogelijkheid informatie over hen in te winnen. Misschien zitten er wel spionnen van Saddam Hussein tussen.''

Nu afgewezen vluchtelingen niet kunnen terugkeren naar Irak, moeten ze opnieuw opgevangen worden, menen PvdA-Kamerleden Middel en Albayrak. Uitgeprocedeerde asielzoekers worden uitgesloten van voorzieningen als zorg, onderwijs en huisvesting om hun vertrek uit Nederland te bewerkstelligen.

Albayrak vindt ook dat de Nederlandse regering haar beleid op de gebieden economie, ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse zaken aan het terugkeerbeleid moet koppelen. Op die manier kunnen onwillige autoriteiten in landen van herkomst tot meer medewerking worden gedwongen, meent het Kamerlid. Irak is de grootste `leverancier' van asielzoekers voor Europa. Vorig jaar vroegen 40.898 mensen uit dit land asiel aan in. Dat gebeurde voornamelijk in Duitsland en Groot-Brittannië. Vorig jaar kwamen 1.329 asielzoekers, overwegend Koerden uit Noord-Irak, naar Nederland.

`veilig gebied': pagina 3