Minder onderzoek naar voorkennis

De Autoriteit Financiële Markten, de voormalige STE, is vorig jaar 39 onderzoeken begonnen naar handel in effecten met voorkennis. Het aantal voorkennisonderzoeken is daarmee voor het tweede achtereenvolgende jaar afgenomen.

Dat blijkt uit het vanmorgen gepresenteerde jaarverslag van de toezichthouder over 2001. In 2000 deed de beurswaakhond nog 45 onderzoeken. In 1999 waren dat er zelfs 72. De daling wordt veroorzaakt doordat de toezichthouder er voor heeft gekozen minder, maar wel diepgaander onderzoek te doen.

In 12 gevallen deed de financiële waakhond vorig jaar aangifte bij het Openbaar Ministerie. In 2000 deed de Autoriteit 10 keer aangifte. Vorig jaar heeft de toezichthouder onder meer twee keer aangifte gedaan tegen oud-Philips topman Cor Boonstra.

Ook in 2001 heeft de toezichthouder weer regelmatig gebruikt van het boetemiddel. Er werden 20 boetes opgelegd, tegen 18 in 2000. De toezichthouder heeft sinds begin 2000 de mogelijkheid om boetes op te leggen aan partijen die regels hebben overtreden. Vorig jaar heeft de organisatie drie keer een stille curator aangesteld bij instellingen, die onder het toezicht vallen.

Met ingang van 1 maart heeft de toezichthouder zijn naam veranderd in de Autoriteit Financiële Markten. Dat is het gevolg van de nieuwe taken, die de toezichthouder er bij heeft gekregen. De financiële waakhond heeft er onder meer het toezicht op het gedrag van verstrekkers van consumptief krediet bij gekregen. Maar nog belangrijker voor de Autoriteit is het toezicht op 'financiële bijsluiter': een code die de consument op weg moet helpen bij het begrip van complexe producten als koopsompolissen en beleggingsproducten. De bijsluiter moet producten van financiële aanbieders ook eenvoudiger vergelijkbaar met elkaar maken. Daarnaast wordt het gedragstoezicht op beleggingsfondsen deze zomer van De Nederlandsche Bank overgenomen.

Ook heeft de toezichthouder tegenwoordig de verantwoordelijkheid voor de controle op de gang van zaken bij openbare biedingen op effecten. Deze taak kwam voorheen toe aan de Sociaal Economische Raad, het adviesorgaan van het kabinet waarin werknemers, werkgevers en kroonleden zitten.

Eind 2001 had de Autoriteit 186 mensen in dienst. Dat waren er 47 meer dan aan het begin 2001.