Limburg moet ESF-gelden terugbetalen

De provincie Limburg moet 1,4 miljoen euro subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) terugbetalen aan het ministerie van Sociale Zaken. Volgens het ministerie was sprake van onregelmatigheden met de Europese scholings- en werkgelegenheidsgelden.

Het gros van de terugvordering houdt verband met zes scholingsprojecten die tussen 1997 en 1998 zijn uitgevoerd door het Maastrichtse adviesbureau Abb. Dit inmiddels failliete bureau werkte nauw samen met de provincie Limburg. Het ministerie deed vorige maand aangifte bij het openbaar ministerie tegen Abb wegens fraude met ESF-geld.

Sociale Zaken heeft bij controle van de projecten ontdekt dat Abb geen interne financiële projectadministratie had en dat een aanvaardbare onderbouwing van opgevoerde posten en declaraties ontbrak. Daardoor kan de rechtmatigheid van de kosten niet worden vastgesteld, aldus het ministerie in een brief aan de provincie. Tussen 1997 en 1998 ging er in totaal 3,6 miljoen euro naar projecten voor zogenoemde ESF-4-projecten (scholing voor behoud van werk).

De projecten die Abb uitvoerde zijn in het verleden door Limburg ingediend bij het ministerie. Daarbij heeft de provincie zich garant gesteld voor een goede uitvoering. Nu het ministerie onregelmatigheden heeft ontdekt, worden de betaalde voorschotten teruggevorderd bij de provincie. Gedeputeerde Staten zijn het hier niet mee eens en zullen bezwaar maken bij het ministerie. De provincie staat op het standpunt dat van fraude bij projecten van Abb geen sprake is.

Het ministerie vordert ook 30.652 euro terug van projecten die zijn uitgevoerd door de stichting Technopark Educatie. Deze stichting, die net als Abb ESF-projecten uitvoerde, is eigendom van technische scholen in Zuid-Limburg. De stichting blijkt in strijd met de regels winst te hebben gemaakt op de ESF-projecten, terwijl alleen werkelijke kosten gedeclareerd mochten worden.

www.nrc.nl: dossier ESF