Kleiner aantal vliegongelukken vorig jaar

Over heel 2001 zijn er, buiten de vliegtuigen die te maken kregen met kwade opzet, dertien lijndiensttoestellen verongelukt. Daarbij kwamen 577 mensen om het leven. Dat blijkt uit cijfers van de International Civil Aviation Organization (ICAO). In 2000 verongelukten achttien toestellen waarbij 757 passagiers het leven verloren. De kans op een ongeluk, gemeten per 100 miljoen afgelegde kilometer, daalde in 2001 van 0,025 tot 0,02. Bij niet-lijndiensten (onder meer vrachttoestellen en privé-vliegtuigen) nam het aantal ongelukken wel toe. Hier ging het om 29 toestellen en 204 dodelijke slachtoffers. In 2000 telde ICAO, onderdeel van de Verenigde Naties, nog 21 incidenten met 290 doden tot gevolg.