`Ik denk ook na over oplossingen'

De oppositie wint aanhang, Pim Fortuyn maakt furore als strijder tegen Paars. Kiezers blijken ontevreden, kabinetscrisis of niet. Wat maakt ze kwaad? In deel 2 van een serie: ingenieur technische bedrijfskunde Dolf Hertzberger (49).

,,Sinds een paar maanden ben ik werkzoekend, of in between jobs, zoals ze dat noemen. Daardoor heb ik meer tijd om te lezen en televisie te kijken. Pim Fortuyn kende ik van zijn columns, nu zag ik hem ook in allerlei programma's. Ik vind hem een scherp analyticus, die goed onder woorden brengt wat er onder mensen leeft. Toen hij zijn eigen partij oprichtte, heb ik een e-mail gestuurd, omdat ik actief lid wilde worden. Ik kreeg geen antwoord.

,,Fortuyn heeft in een heleboel dingen gelijk. Paars hééft er op veel terreinen een puinhoop van gemaakt. De criminaliteit op straat loopt de spuigaten uit. Ik ben zelf ook wel eens door twintig Turken of Marokkanen bedreigd, anderzijds zijn mijn zoon en een vriend door autochtoon, blank, blond tuig in elkaar geslagen. Maar er is meer mis. De fusiegolf in de ziekenhuizen heeft averechts gewerkt, de scholen worden bedolven onder de missiven uit Zoetermeer en het plan om verstandelijk gehandicapten op gewone scholen les te geven wordt een ramp.

,,Over het eerste kabinet-Kok was ik nog wel positief. `Werk, werk, werk', dat was heel goed. Maar gaandeweg ging het mis. De zorg kreeg er meer geld bij, terwijl de wachtlijsten bleven groeien. Het tweede paarse kabinet was veel te technocratisch en te weinig besluitvaardig, zo van: `Daar doen wij nog studie naar'. Ik vond dat er een paar notoire plucheplakkers in zaten, vooral bij de PvdA. Het vertrek van Pronk is een hele opluchting. Die man deugde van geen kant. Schandálig dat hij al die tijd minister is geweest. Hij heeft de ballen verstand van milieu en heel veel ontwikkelingsgeld is onder zijn leiding in de zakken verdwenen van zijn lokale corrupte vriendjes. De manier waarop hij in de kwestie Srebrenica heeft gemanoeuvreerd bewijst hoe onbetrouwbaar hij is. Voor Koks keuze om op te stappen heb ik wel respect. Hij heeft zijn eigen conclusies getrokken. Al vind ik dat hij dat eigenlijk meteen had moeten doen, de vrijdag na de presentatie van het NIOD-rapport.

,,Ik ben het met Fortuyn eens dat allochtonen die zich in Nederland vestigen Nederlands moeten leren, op straffe van uitzetting. En dat ze voor zichzelf moeten kunnen zorgen. Het is goed dat Fortuyn dat bespreekbaar heeft gemaakt. Maar tegen de toon die hij aanslaat, kom ik in het geweer. Je kunt niet zomaar alle fatsoen en respect laten varen. Hij had niet mogen zeggen dat de islam een achterlijke cultuur is, al heeft hij gelijk dat in veel islamitische landen achterlijke principes worden gehanteerd. Hij had het wat genuanceerder kunnen formuleren. Ook gereformeerd Nederland heeft immers zijn ayatollahs.

,,Toen bekend werd wie er op de Lijst Pim Fortuyn kwamen te staan, heb ik afgehaakt. Janssen van Raay, Hoogendijk en Van den Brink, dat zijn rancuneuze types die Fortuyn alleen maar als springplank gebruiken. En ook de rellerige toon in zijn boek stond me tegen. De oplossingen die hij aandraagt zijn aardige denkrichtingen, maar praktisch gezien onwerkbaar en veel te simplistisch. En Nederland is geen puinhoop!

,,Het is niet zo handig van Dijkstal om te zeggen dat kiezers verwende diva's zijn, maar hij heeft wel gelijk. Wie iets wil veranderen, moet zich aanmelden bij een politieke partij. Ik heb mij dat ook persoonlijk aangetrokken en ben sinds kort lid van de VVD. Binnen twee dagen had ik alle papieren in huis, heel anders dan bij de Lijst Pim Fortuyn!

,,Ik wil niet alleen kritiek geven. Ik denk ook na over oplossingen, bijvoorbeeld voor de veiligheid op straat: meer blauw op straat met meer preventieve bevoegdheden, zero tolerance en op politiebureaus een efficiënte backoffice. Dan hoeven agenten niet zo lang binnen te zijn voor aangiftes en rapporten.

,,Zet die crimineeltjes in strafkampen, laat ze sloten graven. Lubbers had daarover betere ideeën dan Kok. Hoewel ouders en politie de primaire verantwoordelijkheid hebben, kan ook het onderwijs hier helpen. En laat de politiek weer zichtbaar en begrijpelijk voor de maatschappij werken.''

Het eerste deel van deze serie verscheen op 20 april.

    • Claudia Kammer