Fortuyn geeft plan WAO toch een kans

Pim Fortuyn wil dat het compromis dat werkgevers en vakbonden in de Sociaal-Economische Raad (SER) hebben bereikt over de WAO, een kans krijgt. Na twee jaar en na vier jaar zou een evaluatie moeten volgen. In ruil daarvoor moeten de bonden akkoord gaan met loonmatiging.

De voorman van zijn eigen lijst zei dit vandaag tijdens een lijsttrekkersdebat in de Haagse Ridderzaal. Fortuyn benadrukte dat hijzelf nog steeds voorstander is van een WAO die alleen voor beroepsgerelateerde ziekten geldt. ,,Maar ik wil het SER-compromis de gunst van de twijfel geven. Ik neem mijn verlies. Stel dat ze gelijk hebben en het werkt?''

Als het advies van de Sociaal-Economische Raad wordt ingevoerd, krijgen veel minder werknemers recht op een WAO-uitkering als ze arbeidsongeschikt raken dan nu het geval is. De uitkering wordt echter wel iets verhoogd.

Het kabinet heeft het voorstel deze maand op hoofdlijnen overgenomen, maar het wil de uitkering niet verhogen en de boetes voor bedrijven met veel WAO'ers niet afschaffen. Dit is tegen het zere been van de sociale partners, die hun zwaar bevochten compromis als totaalpakket zien.

De grote fracties in de Tweede Kamer konden zich wel in grote lijnen vinden in de uitwerking van het kabinet van het plan van de Sociaal-Economische Raad. Fortuyn ging tot dusver het verst door de WAO alleen te willen bestemmen voor ziekten die met het beroep te maken hebben. Andere ziekten zouden particulier of anderszins verzekerd moeten worden.

Fortuyn wil nu het compromis van de sociale partners toch een kans geven en over twee jaar bezien ,,of de vooronderstellingen juist zijn.''

De suggestie van CDA-leider Balkenende om de WAO-passage in zijn recente boek De puinhopen van acht jaar paars te herschrijven, wees Fortuyn van de hand. ,,Mijn verkiezingsprogramma moet helder weergeven wat ik wil.''