Blokkade geld voor JSF

Nederlandse deelname aan de ontwikkeling (SDD-fase) van de Joint Strike Fighter (JSF), de opvolger van de F-16, is onwaarschijnlijk geworden nu de Kamer geld hiervoor op de departementale begroting dreigt de blokkeren. D66 en PvdA kondigden vanmorgen in het parlement aan hiertoe twee amendementen in te dienen bij de behandeling vandaag van de aanvullende begrotingen van respectievelijk Defensie en Economische Zaken.

De Kamerleden Bakker (D66) en Crone (PvdA) willen op deze manier voorkomen dat Defensie de eerste tranche van de SDD-fase kan betalen. De opmerkelijke ingreep is volgens de tegenstanders van de JSF (PvdA, D66, GroenLinks en SP) noodzakelijk nu de Kamer volledig verdeeld is over deelname aan de JSF. Gisteren staakten zoals verwacht de stemmen (74 tegen 74, twee Kamerleden waren afwezig) bij een stemming over een anti-JSF-motie. De motie zal daarom morgen opnieuw in stemming gebracht worden, maar de verwachting is dat dan wederom de stemmen staken. De tegenstanders van de JSF in de Kamer gaan er vanuit dat het kabinet dat voldoende vindt om af te zien van deelname.

De voorstanders (VVD, CDA, ChristenUnie en SGP) rekenen er echter op dat het kabinet deelname in de SDD-fase bij stakende stemmen in de Kamer zal voortzetten en het contract met Lockheed Martin zal tekenen. Formeel mag dat, als de Kamer niet in meerderheid anders beslist. Het kabinet bereikte in februari een akkoord over deelname aan de SDD-fase.

De tegenstanders van de JSF zijn niet helemaal zeker van hun zaak, laten zij nu blijken, en willen daarom een extra garantie inbouwen. Vanmiddag zou de Kamer spreken over de aanvullende begrotingen. [Vervolg JSF: pagina 3]

JSF

Elders op begroting Defensie is geen ruimte

[Vervolg van pagina 1] Daarin zijn de wijzigingen opgenomen naar aanleiding van de Voorjaarsnota, die eveneens vandaag besproken wordt. In verband met de JSF zijn op de begroting van Economische Zaken drie uitgavenposten bijeengevoegd ter grootte van in totaal 43,5 miljoen euro. Samen met een deel van de inkomsten van EZ (4,5 miljoen euro) wil het kabinet de zo vrijgekomen 48 miljoen euro overhevelen naar de begroting van Defensie, die daar de eerste tranche van SDD-fase van wil betalen.

Bakker en Crone dienen vandaag bij respectievelijk de begrotingen van Defensie en EZ amendementen in om op de beide begrotingen de geplande wijziging te blokkeren. Naar verwachting zullen die amendementen echter geen meerderheid krijgen (de verhouding in de Kamer is exact gelijk aan de stemming over de motie van dinsdag). Omdat een suppletoire begroting echter formeel een wet is en een wet met een meerderheid van stemmen moet worden aangenomen wil hij geldigheid hebben, zal morgen, bij stemming over de aanvullende begrotingen, ook geen meerderheid voor de beide wetten ontstaan. Daardoor blijven de wetten `ongeldig' en mogen de voorgestelde wijzigingen niet worden doorgevoerd. D66 en PvdA bieden de beide ministers overigens de mogelijkheid om de omstreden artikelen die samenhangen met de JSF uit hun begrotingen te halen, zodat niet de hele aanvullende begroting weggestemd hoeft te worden.

Defensie heeft daarmee per saldo te weinig geld (een gat van 48 miljoen euro) op de begroting om aan de SDD-fase deel te nemen. Een departement mag niet meer geld uitgeven dan er op de begroting staat. Gevolg is dat deelname aan de JSF-ontwikkeling nu met financiële middelen is afgeblazen. Een woordvoerder van Defensie zegt dat het ,,nagenoeg onmogelijk' is om elders op de Defensiebegroting alsnog geld vrij te maken voor de SDD-fase. ,,Dat gaat echt pijn doen', aldus de woordvoerder. Uit kabinetskringen wordt ondertussen vernomen dat mocht de Kamer de begrotingen daadwerkelijk afstemmen ,,er een serieus probleem ontstaat.' Weliswaar kan het kabinet bewust een tegenvaller laten ontstaan op de begroting van Defensie door toch de deal met Lockheed Martin te tekenen, maar ,,gezien de huidige politieke omstandigheden' wordt dat niet realistisch geacht. ,,Ook in het kabinet is er verdeeldheid over de JSF', zegt een ingewijde.

hoofdartikel: pagina 7:pagina ]

www.nrc.nldossier JSF

Gerectificeerd

JSF-contract

Het bericht Blokkade geld voor JSF (24 april, pagina 1) meldt dat het kabinet voor deelname aan de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter (JSF) een contract wil tekenen met vliegtuigbouwer Lockheed Martin. De Nederlandse staat tekent, bij keuze voor deelname, een contract met de Amerikaanse overheid.

    • Egbert Kalse