`Blijven werken na pensioen'

Ouderen zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om na hun pensioen parttime door te werken. Door het pensioensysteem gaan gepensioneerden er nu vaak op achteruit als ze werken. Die belemmeringen zouden moeten verdwijnen.

Daarvoor pleit een werkgroep `ouderen en arbeid' die minister Vermeend (Sociale Zaken) vorig jaar heeft ingesteld om voorstellen te doen om ouderen langer aan het werk te houden. De praatgroep, met leden als VVD'er Ed Nijpels, amusementstycoon Joop van den Ende en makelaar Cor Zadelhoff, presenteerde gisteren een tussenrapportage met de titel Liever honing dan azijn.

Minister Vermeend zei enthousiast te zijn over het voorstel. Hij zal laten onderzoeken of de overheid de belemmeringen in het pensioensysteem kan wegnemen. Ook het voorstel van de werkgroep om het verplichte ontslag bij pensionering af te schaffen kreeg zijn instemming. Vermeend beklemtoonde wel dat het nooit zo mag zijn dat ouderen gedwongen worden om langer door te werken. FNV-voorzitter Lodewijk de Waal, ook lid van de werkgroep, toonde zich bezorgd. Hij vreest dat op termijn de pensioensgerechtigde leeftijd gaat verschuiven.

De werkgroep had nog een groot aantal andere ideeën. Zo zou het arbeidsinkomen van alle ouderen in het laagste belastingstarief moeten vallen. Een arbeidsbemiddelingsbeurs moet ouderen helpen werk te vinden.

De bedoeling is dat Vermeend zijn onderzoek inclusief de voorstellen van de werkgroep naar de Tweede Kamer stuurt. Na de verkiezingen kan hierover in de nieuwe Kamer worden gedebateerd.