`Bela Bela' weer bekroond

De documentaire Bela, Bela van Marjoleine Boonstra heeft de ICODO-prijs 2001 gewonnen. De prijs (E2500 en een kunstwerkje) is dinsdag in Den Haag uitgereikt.

De trofee is van de stichting ICODO, steunpunt voor hulpverlening aan oorlogs- en geweldsgetroffenen, en werd dit jaar voor de vijfde maal toegekend. De prijs is bedoeld voor film, tv-productie, toneelstuk of publicatie die ,,de doorwerking van ontwrichtende ervaringen ten gevolge van georganiseerd geweld, op individu en sociale omgeving, inzichtelijk maakt voor een breed publiek.''

Bela, Bela gaat over vier dichters die gevangen hebben gezeten onder een dictatoriaal regime en hun reactie daarna. Er waren zes documentaires voor de prijs genomineerd. Deze werden voorgedragen door organisaties die met activiteiten bij het onderwerp van de stichting betrokken zijn zoals Centrum '45, Artsen zonder Grenzen, het NIOD en Vluchtelingenwerk Nederland.

Eerder won Boonstra voor haar film al de L.J. Jordaanprijs van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.