Vragen over plan van PvdA Almere

De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan minister De Vries (Binnenlandse Zaken) over een voorstel van de PvdA-fractie in Almere. Die fractie wil dat een raadslid structureel de raad voorzit in plaats van de burgemeester.

De VVD-fractie stelt dat dit voorstel onwettig is en vraagt de minister om te voorkomen dat het wordt uitgevoerd. In het nieuwe duale stelsel, dat na de raadsverkiezingen van 6 maart voor het eerst in praktijk wordt gebracht, worden verantwoordelijkheden van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders meer gescheiden dan voorheen. Een van de veranderingen is dat wethouders geen onderdeel meer uitmaken van de gemeenteraad.

Het duale stelsel is voor de PvdA in Almere aanleiding voor het voorstel. PvdA-fractievoorzitter Rob Beuse: ,,Nu de verantwoordelijkheden van het college en de raad meer uit elkaar getrokken zijn, lijkt het ons goed als de burgemeester niet meer twee petten tegelijk draagt. Het is soms lastig dat hij zowel voorzitter is van het college als van de raad.'' Beuse erkent dat er ,,praktische bezwaren'' kleven aan het voorstel. ,,Maar dat zien we dan wel weer, het is een experiment.'' Voor het uitvoeren van dit experiment lijkt zich een meerderheid in de raad af te tekenen. Leefbaar Almere en GroenLinks steunen het voorstel. Samen met de PvdA bezetten zij 22 van de 39 zetels in de raad. PvdA, Leefbaar Almere, GroenLinks en CDA vormen samen een coalitie in Almere.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het voorstel onuitvoerbaar. ,,In de Grondwet staat dat de burgemeester de voorzitter is van de gemeenteraad. Een raadslid mag alleen als plaatsvervangend burgemeester de raad voorzitten.''

De VVD in de Tweede Kamer wil van de minister weten wat hij gaat ondernemen tegen het PvdA-plan. Gert-Jan Raven, VVD-raadslid in Almere, acht het PvdA-voorstel niet alleen onuitvoerbaar, maar ook onwenselijk. ,,Als je de burgemeester alleen aan het college verbindt, wordt het een politieke functie.'' Dat de burgemeester in het duale stelsel meer dan voorheen twee belangen dient, is volgens Raven geen probleem. ,,Rechters wegen toch ook de belangen van een verdachte en een aanklager tegen elkaar af.''

Burgemeester Ouwerkerk van Almere was vanochtend niet beschikbaar voor een reactie.