Reddingsplan voor B-sporten heeft nog kans

Het vorig jaar gelanceerde plan van de Topsport NV, bedoeld om kennis en kapitaal te bundelen in de noodlijdende Nederlandse sport, verkeert in een cruciale fase.

Zo lang heeft hij moeten wachten dat de toezegging van NOC*NSF hem uiteindelijk lijkt te hebben overvallen. ,,We hebben een afspraak'', zegt Jan Tilmans twee dagen na het vraaggesprek in Den Haag. Opluchting weerklinkt in de stem van de oud-honkbalinternational. Al laat hij het woord `eindelijk' wijselijk achterwege.

Maandenlang probeerden Tilmans en zijn collega-sportmarketeers van Sportstrategie BV, Marc Delissen en Jos Smulders, een afspraak te maken met de directeur topsport van NOC*NSF. Anderhalve week geleden volgde alsnog een verlossend telefoontje vanuit Papendal en zegde Marcel Sturkenboom toe op 3 mei aan te schuiven voor een oriënterend gesprek over de te vormen `Topsport NV'.

Op de agenda staat het vorig jaar door Delissen, Tilmans en Smulders ontvouwde plan om te komen tot een cluster van een aantal minderbedeelde olympische sporten (zoals basketbal, badminton, handbal en volleybal), onder de vlag van een directie en een raad van commissarisen van de Topsport NV. ,,Een krachtenbundeling van kennis en kapitaal, bedoeld om een constante en structurele financieringsstroom op gang te brengen en daarmee rust voor de bonden te garanderen'', in de woorden van de initiatiefnemers.

Naast de reguliere geldstromen (tv-gelden, ledenbijdragen, NOC*NSF-subsidies) en de uitgifte van certificaten aan leden van de deelnemende bonden wordt gedacht aan een jaarlijkse bijdrage (340.000 euro) van vijf tot tien bedrijven die hun naam voor bij voorkeur tien jaar verbinden aan het project. In ruil daarvoor verwerven de sponsors onder meer het recht op bordreclame en circuleert het logo op de shirts van de aangesloten nationale teams.

Hoewel het plan veelbelovend oogt, bleef het sinds de lancering van het idee, bijna twaalf maanden geleden, angstvallig stil. Zozeer dat het vermoeden rees dat het project een zachte dood was gestorven. Maar het tegendeel is waar, bezweren de bedenkers die in totaal ongeveer dertien miljoen euro nodig denken te hebben voor een periode van vijf tot tien jaar. Onwrikbaar blijft het geloof in wat in de wandelgangen al `de reddingsboei van de Nederlandse sport' is genoemd. Ook al is de richtdatum (1 april) verstreken.

Hoop putten Delissen en Tilmans onder meer uit de meermalen door technisch directeur Joop Alberda van NOC*NSF bepleitte en door accountantskantoor KPMG onderschreven ,,noodzaak tot professionele samenwerking en synergie om de plaats op de markt niet helemaal te verliezen.'' Verder schermen de initiatiefnemers met ,,vier à vijf geïnteresseerde bedrijven''. Namen weigeren Delissen en Tilmans prijs te geven. ,,Maar neem van ons aan dat het serieuze gesprekspartners zijn'', zegt Tilmans. ,,Bedrijven die de sport een warm hart toedragen en daarmee ons idee.''

Maar dan wel bij voorkeur in samenwerking mét de sportkoepel, zo kregen Delissen en Tilmans de voorbije maanden meer dan eens te verstaan tijdens hun rondgang langs potentiële geldschieters. ,,Bedrijven zijn beducht voor het stempel `de tegenhanger van NOC*NSF''', weet oud-hockeyinternational Delissen. ,,Enerzijds begrijp ik dat, want niemand wil in de hoek van opposant gedrukt worden. Anderzijds blijft het jammer dat NOC*NSF tot dusverre de boot heeft afgehouden, omdat de sport daar niet bij gebaat is.''

Delissen en Tilmans delen die wens tot samenwerking met de overkoepelende sportbond, die vorige week bij monde van Sturkenboom nog klaagde over een tekort van veertien miljoen euro. ,,Het wachten is op de eerste stap en wat ons betreft komt die van de daartoe aangewezen partij: NOC*NSF'', zegt Tilmans.

Maar zaligmakend is het kwaliteitskeurmerk van de schatbewaarder van de geldstromen in de Nederlandse (top)sport niet. ,,Als wij met NOC*NSF niet tot een constructieve oplossing kunnen komen hetgeen wij niet verwachten na Sturkenbooms waarschuwende woorden van vorige week worden wij wel gedwongen ons eigen plan te trekken.''

Want haast is geboden, benadrukt Delissen. Cynisch: ,,Het is geen vijf voor twaalf, het is inmiddels al lang en breed half één geweest. Links en rechts wordt al volop gesneden in topsportbudgetten en opleidingsprogramma's. Terwijl over twee jaar de Olympische Spelen in Athene al weer voor de deur staan. Waarbij het nog maar de vraag is of sommige sporten daar überhaupt vertegenwoordigd zullen zijn.''

Behalve de potentiële sponsors dringen ook de geïnteresseerde bonden aan op een snelle uitweg uit de impasse. Delissen: ,,Die zijn net zo ongeduldig als wij en geef ze eens ongelijk. Elke dag opnieuw worden ze geconfronteerd met het feit dat het organiseren van topsport steeds moeizamer verloopt. Ze hebben het geld niet, ze hebben de expertise niet; ze kunnen kortom wel wat hulp gebruiken.''

Van één sport weet Tilmans zeker dat die ,,het loodje gaat leggen zodra een plan van aanpak uitblijft'': het volleybal. ,,Vervelend om te constateren, maar daar daar is de situatie, na het terugtreden van hoofdsponsor SNS, al meer dan anderhalf jaar uiterst kritisch'', verzucht de mede-directeur van de topsportafdeling volleybal en basketbal. ,,Maar we zijn niet de enige. Kijk naar die handbalsters. Daar zijn de geldstromen inmiddels ook opgedroogd en staat geen nieuwe geldschieter klaar, met alle gevolgen vandien.''

Scepsis bij de bonden heeft plaatsgemaakt voor realiteitszin, zegt Delissen. Waren sommige bestuurders recentelijk nog huiverig (een deel van) de uitvoering van hun bevoegdheden af te staan, dat bezwaar hebben velen inmiddels laten vallen. ,,Het water staat ze zo ver aan de lippen dat ze blij zijn dat ze een deel van hun takenpakket uit handen kunnen geven.''